Houd ze dom

08-01-2019

De beste manier om kritiek te voorkomen is zorgen dat de mensen van niets weten. Listige politici hoef je dat niet te vertellen. In achterkamertjes wordt er geschoven met belastingen richting favoriete bevolkingsgroep en pas als er per ongeluk kladjes van de besprekingen uitlekken, geef je toe wat er op dat kladje staat, op zo’n manier dat eigenlijk altijd al klopte wat je had verzwegen. Dit beginsel van behendig bestuur hebben de onderwijsorganisatoren van onze faculteit ook ontdekt, wellicht op bevel van het College van Hoogmogenden zelf. Dat zou nader onderzoek vergen, want het voetvolk − waar docenten toe behoren − is er niet over geïnformeerd.

Bij toetsen moet een docent aanwezig zijn voor het geval er vragen worden gesteld. Dat is een vorm van corvee waar niets op tegen is. Je zit je tijd dus netjes uit, want doorgaans is er niet veel te doen. Dat was de laatste dag voor de kerstvakantie anders. Mijn studenten moesten een multiple choice-toets afleggen. Meteen kreeg ik al te horen dat ze de toets niet mee naar huis mochten nemen. Waarom? Ik kan niets anders bedenken dan dat dit voorkomt dat studenten over de toets kunnen klagen. Het werd daarna nog gekker, want ze mochten ook hun kladpapier niet meenemen, kennelijk om te voorkomen dat ze over bewijs beschikken van de gegeven antwoorden. Ook het verzoek om dan het antwoordblaadje te mogen fotograferen werd door de surveillanten − op instructies van hogerhand − resoluut afgewezen.

De gang van zaken heeft één ’voordeel’: er waren nauwelijks bezwaarschriften. Nogal wiedes, want onthoud maar eens veertig vragen en wat je precies hebt ingevuld. Ook zullen studenten niet achteraf kunnen controleren of hun antwoorden wel goed zijn verwerkt. En denk nu niet dat er bij het scannen van multiple choice-toetsen geen fouten worden gemaakt, want deze toetsen worden helemaal niet gescand. Die gaan naar de garnalenpelsters op Pottenberg om de antwoorden te laten turven. Alle keren dat studenten achteraf om controle vroegen, bleken de garnalenpelsters het fout te hebben gedaan.

Is dit een universiteit? Vanmorgen in alle vroegte op weg naar het werk zag ik  om half zeven een oude man op een lege Servaasbrug gitaar spelen, met een pet voor zich op straat. Daarna kwam er vanaf de Kesselskade een dame aangereden met een fiets vol kerstverlichting. Dat gevoel krijg je als je hier werkt. Je bent beland in een film van Fellini en alles is mogelijk, behalve wat je verwacht.

Fokke Fernhout, universitair hoofddocent rechten

Houd ze dom
FokkeFernhout
Auteur: Redactie
Tags: fokke,toetsen

Reacties

Albert Jansen

Ik heb het eerder gezegd en zeg het nu weer: Fokke 4 president.

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.