Wekelijkse inzet studentenboa’s stopt

17-01-2019

MAASTRICHT. De structurele inzet van 'studenten'boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren), die van maart 2017 tot juli 2018 twee avonden per week door Maastricht reden om studentenoverlast aan te pakken, gaat stoppen. In plaats daarvan moeten buurtbewoners en studenten problemen eerst zelf proberen op te lossen. Ook moet er een centraal meldpunt voor overlast komen.

Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van het evaluatierapport van de pilot Student & Leefbaarheid. Het doel van deze proef was om de relatie tussen studenten en andere inwoners te verbeteren. De inzet van studentenboa’s is hiervoor volgens het rapport geen “rendabel” instrument; in elk geval niet in de wintermaanden. Het advies is om de boa’s alleen “tijdens piekmomenten of in combinatie met andere boa-taken” in te zetten.

Gedurende de proef patrouilleerden de boa’s tussen tien uur ’s avonds en twee uur ’s nachts. De meeste meldingen betroffen geluidsoverlast. Studentenhuizen die voor problemen zorgden, kregen twee keer een waarschuwing en bij de derde zou een boete van 1000 euro volgen. In totaal werd er 75 keer een eerste en drie keer een tweede waarschuwing uitgedeeld. Niemand kreeg een boete. Of die juridisch houdbaar is – daar was twijfel over, ook bij de gemeente – heeft men dus niet kunnen testen.

Mensen in de buurten waren blij met de boa’s: uit gesprekken bleek “dat zij graag zien dat er handhavend wordt opgetreden tegen door de studenten veroorzaakte overlast.” Begrijpelijk, aldus het rapport, maar er zijn andere acties of maatregelen die meer resultaat opleveren. Onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” adviseert het rapport de gemeente om meer in te zetten op preventieve maatregelen zoals jongerenbuurtbemiddeling – waarbij vrijwilligers onder leiding van een professional bemiddelen in conflicten tussen jongeren onderling of tussen jongeren en volwassenen –, een website, een INKOM-film, een ansichtkaart met een uitnodiging voor een kennismaking, en vooral om bewoners aan te sporen om studenten zelf op hun gedrag aan te spreken. Die zijn zich er vaak niet van bewust dat ze overlast veroorzaken en beloven meestal er in het vervolg rekening mee te houden, blijkt uit de pilot. Als dat allemaal niet werkt, kan de politie ingrijpen door boetes uit te delen of zelfs door apparatuur in beslag te nemen.  

Ook moet er voor alle klachten één meldpunt komen, met blijvende aandacht “voor het specifieke karakter van studentenoverlast”. Het liefst een vaste ambtenaar van de gemeente. Uit de pilot blijkt namelijk dat geluidsoverlast niet hoofdzakelijk een studentenprobleem is. Bovendien is het niet duidelijk bij wie mensen aan de bel moeten trekken: bij de politie, gemeente of pandeigenaren? Deze onduidelijkheid werkt ontmoedigend op het melden van klachten, aldus het rapport.

Wekelijkse inzet studentenboa’s stopt
BOapagina3