Fin van negen oefent met ‘d’ en ‘t’

24-01-2019

De oudste zoon van mijn collega WD heet Fin. Hij is negen jaar en zit in groep zes. Hij buigt zich deze weken tijdens de taalles over de ‘d’ en de ‘t’. Is het: Word jij weleens gepest? Of: Wordt jij weleens gepest? En wat is goed: jij wordt later techneut? Of: jij word later techneut? Fin is een slimme jongen, maar hij vindt het toch niet supermakkelijk.

Hij is niet de enige. Deze week schreef het Hoger Onderwijs Persbureau dat studenten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam straks hun scripties (Nederlands- en Engelstalig) kunnen laten controleren op spel- en taalfouten. Naast dt-fouten zal de ‘redigeerservice’, die bestaat uit VU-docenten met veel academische schrijfervaring, de auteurs ook wijzen op kromme en/of onduidelijke zinnen. Laat de stijl te wensen over, dan krijgen ze daar ook een opmerking over. Over de inhoud geven ze - in tegenstelling tot commerciële bedrijfjes - nadrukkelijk geen advies, dat is aan de student zelf. Kosten voor een foutloos geschreven scriptie: 47,50 per uur.

Afgelopen weekend meldde de NRC dat de toets-gekte (hoe meer, hoe liever, lijkt het) die het Nederlandse onderwijs van hoog tot laag beheerst, is overgeslagen naar sollicitatieprocedures. Intelligentietesten, persoonlijkheidstesten, games, noem maar op. Rob Meijer, hoogleraar psychometrische en statistische techniek aan de Rijksuniversiteit van Groningen liet zich daar ontvallen: “Nu betekent een studie Nederlands recht niet meer dat je bijvoorbeeld foutloos kunt schrijven. Dat betekent dat er bij de selectie voor rechters extra toetsen moeten worden gemaakt.”

Dat de schrijfvaardigheid van Nederlandse studenten terugloopt, merken wij op de redactie van Observant al jaren. Dt-fouten zijn strijk en zet. We leggen onze studenten uit hoe ze die kunnen voorkomen: vervang het (hulp)werkwoord ‘worden’ of ‘bieden’ door ‘lopen’ (Loop jij? Word jij? Bied jij?) en je bent eruit. Erger is het als de zinnen niet lopen, of als de logische opbouw van een stuk ver te zoeken is. Dat vraagt een hoop begeleiding.

Dus Fin, zet hem op met die taal, zodat jij straks geheel op eigen kracht een afstudeerscriptie kunt schrijven. De eindscriptie is toch (in goed Nederlands) de proof of the pudding, zo leerde ik al tijdens mijn studie. Die laat zien of je een echte academicus bent of niet.

 

 

 

Fin van negen oefent met ‘d’ en ‘t’
Redactioneel