Experiment met voldoende/onvoldoende-beoordeling bij FPN

29-01-2019

MAASTRICHT. De faculteit psychologie en neurowetenschap gaat experimenteren met een voldoende/onvoldoende-beoordeling. In het komende blok Man and Machine in jaar twee, krijgen de studenten voor hun tentamen geen cijfer, maar alleen een voldoende of onvoldoende. Blokcoördinator Herco Fonteijn, initiatiefnemer van het experiment, hoopt dat studenten zich hierdoor vrijer voelen om de stof te bestuderen die zij interessant vinden en dat ze minder stress ervaren.

“We merken dat studenten tijdens de groepsdiscussies vooral focussen op de stof die belangrijk is voor het tentamen”, zegt Fonteijn. “Ze zijn bang een tiende lager te scoren als ze te veel tijd besteden aan iets wat ze leuk vinden, maar wat misschien niet aan bod komt.” Zelf op zoek gaan naar informatie in plaats van voorgeschreven boeken bestuderen was altijd een van de uitgangspunten van het probleemgestuurd onderwijs, maar die aanpak is in de loop der jaren steeds meer onder druk komen staan. “Het moet de groepsdiscussie ten goede komen. Hopelijk krijgen mensen het gevoel dat ze iets zinvols hebben gedaan.”

Een ander punt is de stress die de focus op cijfers met zich meebrengt. Een lager cijfer op een tentamen kan het gemiddelde (GPA) van een student omlaag brengen. Bij veel masters is een hoog GPA een vereiste om toegelaten te worden. Voor het experiment krijgen de studenten wel een punt op een schaal van 1-10, maar dat krijgen ze alleen te zien als ze naar de tentameninzage gaan en is bedoeld als een vorm van feedback. “Ik denk dat deze manier van beoordelen de stress bij een deel van de studenten zal wegnemen”, zegt Fonteijn. Al zal het voor sommigen ook enige aanpassing vergen. “Wie goed is in het vak, is misschien bang dat er geen mogelijkheid meer is om te laten zien dat ze excellent zijn.” Het is mogelijk dat die studenten op zoek gaan naar extra activiteiten om zich te onderscheiden, wat juist weer meer stress kan opleveren.

De pilot gaat drie jaar lopen. Het welzijn van de studenten, de onderlinge samenwerking, de diversiteit van onderwerpen tijdens de groepsdiscussies, de tentamenuitslagen en de studenttevredenheid worden tijdens die periode in de gaten gehouden. Mochten de resultaten positief zijn, dan wil men de voldoende/onvoldoende-beoordeling in meer blokken introduceren.

In de faculteitsraad van 17 januari klonk nog enige kritiek op het plan. De studentengeleding vroeg zich af of studentenwelzijn en de mate van stress wel goed geëvalueerd kunnen worden. Er is immers geen nulmeting gedaan. Met die kanttekening wordt rekening gehouden. 

Auteur: Cleo Freriks
Categoriëen: Nieuws,
Tags: FPN,raad,toetsing

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.