De kunst van het weglaten

Medewerkerscolumn

30-01-2019

Het gebeurde recent: met een paar collega’s hadden we een vak overgenomen, en tot onze schrik ontdekten we dat het vak maar liefst dertien ‘evaluatiemomenten’ telde; momenten waarop studenten beoordeeld worden. We besloten tot een drastische aanpak, waardoor - naar onze mening - studenten tijdens het vak eindelijk eens de tijd kregen om kennis echt tot zich te nemen, om te reflecteren, en om ook eens een foutje te maken, zonder dat dit meteen afgestraft werd.

Aan het begin van het vak legde ik aan de studenten uit waarom we het vak hadden veranderd. We kregen van de nieuwe lichting in eerste instantie twee types reacties. Ten eerste was men bang voor de onzekerheid die de nieuwe opzet met zich meebrengt, omdat er (grotendeels) pas op het einde 'afgerekend' wordt. Ten tweede was men van mening dat het vak nu makkelijker was geworden; er werd immers minder vaak afgerekend.

Het is makkelijk om te zien dat die twee zorgen elkaar goeddeels uitsluiten. En aangezien de leerstof hetzelfde was gebleven, was het vakinhoudelijk toch echt niet eenvoudiger geworden. Minder makkelijk, lijkt het, is een reflectie op die eerste zorg.

We hebben een realiteit gecreëerd waarin zelfs een honorsprogramma een plus-versie heeft, en waarin summer schools, stages en andere leuke (!) elementen toegevoegd aan het studentenbestaan, vooral één boodschap meegeven aan die studenten: de kunst van het weglaten is vooral ... kunst, en niet iets om als jonge academicus na te streven.

En toch ... als keuzes maken cruciaal is voor een gezonde ontwikkeling, en als het versimpelen van een druk bestaan vanzelf minder druk op dat bestaan legt. Waar maken we ons dan, komt ‘ie weer, zo druk om?

Afgelopen week openden we met meer dan gemiddelde nieuwsgierigheid de evaluaties van het vak. Vooral omdat een positief oordeel het veel makkelijker zou maken om collega's ervan te overtuigen dat ook in het evalueren van onderwijsprestaties heel vaak less is more geldt. Ons vertrouwen werd beloond: het vak is nog nooit zo goed geëvalueerd, en de studenten hebben een puik tentamen afgeleverd. Hulde.

Jaap Bos, hoogleraar Banking and Finance

De kunst van het weglaten
JaapBossite
Auteur: Redactie
Tags: jaapbos

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.