Geslaagd voor Engels, en dan?

07-02-2019

Er ligt een stapeltje met diploma’s Engels op mijn bureau. Eén van iedere journalist en een van de redactie-assistent. Het zijn de bewijzen dat het hele Observant-team minimaal op taalniveau C1 zit (C2 is het hoogste niveau volgens het zogenaamde Europees ReferentieKader (ERK)). En dat is de Engelse taaleis die voor ons geldt, zo stond in een e-mail van de Berg die vertelde dat ook Observant is opgenomen in een pilot over de invoering van het nieuwe UM-taalbeleid.

We voldoen aan de eisen, en mogen ons een “vaardig gebruiker” noemen, volgens het ERK. Mooi.  Maar dat betekent niet dat we net zo makkelijk in het Engels interviewen of - laat staan - schrijven als in het Nederlands. Hoe vaak we niet moeten uitleggen dat de soepelheid, de woordenschat en de creativiteit waarover je in je moedertaal beschikt, bijna nooit te evenaren zijn in een andere taal. Al helemaal niet - in het geval van Engels - als je niet in Groot-Brittannië of bijvoorbeeld de Verenigde Staten woont en er de hele dag in bent ondergedompeld.

Waarom laten jullie artikelen vertalen? Je kunt ze toch ook zelf in het Engels schrijven, vroeg onlangs een studente uit de groep die een Premium-onderzoeksproject voor ons gaat uitvoeren. Scheelt in de vertaalkosten. Ja, dat klopt, maar dan hebben we ze niet in het Nederlands, én, ook heel belangrijk, zo’n Engelstalig bericht kost ons veel meer tijd. Laat ik voor mezelf spreken: met een artikel in het Engels ben ik zeker drie keer zo lang bezig - en daarna moet het nog naar de native speaker editor. Alle roodgekleurde verbeteringen via track changes tonen meer dan eens aan dat dat geen overbodige luxe is.

“Hebben jullie er ooit over nagedacht om Observant helemaal in het Engels uit te brengen?”, vroeg diezelfde studente, die haar wortels in Wallonië heeft. Het is een vaak gestelde vraag. Ja, daar hebben we over nagedacht, en vervolgens besloten - én opgenomen in ons beleidsplan - om het niet te doen.

Niet alleen is de universiteit officieel tweetalig; wij willen als blad een brede academische gemeenschap bedienen. De keuze voor alleen Engels, zo blijkt uit onze kleinschalige lezersonderzoeken, zou ons weleens een hoop Nederlandse lezers kunnen kosten. Die hebben vaak geen zin om in hun vrije tijd ook nog eens Engels te lezen. De studente herkent dat. “Ik lees het nieuws of de krant ook liever in het Frans.” Ze krijgt bijval van een medestudente. Alleen kiest zij voor het Grieks.

 

 

 

Geslaagd voor Engels, en dan?
Redactioneel