Merendeel staf is tevreden over werk, UD’s ervaren hoogste werkdruk

Uitslag Duurzame Inzetbaarheidsmonitor UM

13-02-2019

MAASTRICHT. ​De meeste medewerkers aan de Universiteit Maastricht zijn tevreden over hun werk en vinden dat zij over de kwaliteiten beschikken die nodig zijn om hun functie goed uit te oefenen. Dat blijkt uit de resultaten van de Duurzame Inzetbaarheidsmonitor waaraan afgelopen najaar meer dan 2800 medewerkers deelnamen.

Goede scores, schrijven de Maastrichtse onderzoekers (er is voor dit grootschalige HR-onderzoek een beroep gedaan op de expertise die in huis is), maar de verschillen tussen individuen zijn groot. Werkdruk, leeftijd en de balans tussen werk en privé spelen een grote rol in de mate van tevredenheid. En ook het gevoel of iemand erbij hoort heeft invloed, net als een veilige sfeer op het werk.

De opkomst van 63 procent (2839) is ongeveer waarop de initiatiefnemers, onder anderen hoogleraar arbeid- en organisatiepsychologie Fred Zijlstra en HR-directeur Antoon Vugts, vooraf hoopten. Bovendien hebben veel deelnemers (2097) ook de persoonlijke vragen (deelname daaraan was vrijwillig) over onder andere geaardheid, religie, gezondheid of thuissituatie beantwoord.   

Erbij horen

Een van de belangrijke punten in de enquête is of mensen het gevoel hebben dat ze erbij horen.  Als het gaat om ‘inclusiviteit’ is de gemiddelde score opnieuw goed. Toch geeft een kleine groep (3,2 procent, “een klein percentage, maar het gaat toch nog om zo’n honderd mensen”, benadrukt Vugts) aan zich (helemaal) niet thuis te voelen, terwijl een dikke 10 procent vindt dat de UM als organisatie niet inclusief is.

Ongewenst gedrag komt in verschillende mate en vormen (matig tot ernstig) voor: of het nu gaat om pesten (7,1 procent); emotioneel onder druk gezet (14,1 procent); discriminatie (6,3 procent); fysiek geïntimideerd (1,7 procent); seksueel geïntimideerd (1,3 procent).

Werkdruk

Uiteraard ontbreekt ook het hoofdstuk werkdruk niet. Hierover wordt al jaren binnen de UM geklaagd en ondanks vele acties om die te verlagen, blijft het een pijnpunt. 37 procent van de staf ervaart hem als (zeer) hoog. Opvallend is dat de universitaire docenten er het meest onder gebukt gaan, gevolgd door de promovendi.

Er is een duidelijk verband gevonden tussen leeftijd en werkdruk. De groep van rond de veertig – in de piek van hun leven, met een carrière én (relatief) kleine kinderen - heeft het zwaarder dan de jongere en oudere collega’s. Andere voorspellers voor een hogere werkdruk: een competitieve cultuur, en moeite met organiseren en plannen.

Toekomst

De komende tijd worden er op initiatief van de Taskforce Workload & Career - die de werkdruk in 2017 al onder de loep nam en concludeerde dat de UD’s en UHD’s er het meest onder te lijden hebben - zogenoemde ‘actiegerichte reflectiegroepen’ (acht á tien personen) voor de servicecentra en de faculteiten samengesteld. Deze groepen zullen zich buigen over de de adviezen die de Taskforce mede naar aanleiding van deze monitor formuleert, en ze kunnen ook met eigen oplossingen komen. Uiteindelijk is het doel om het huidige algemene HR-beleid verder te ontwikkelen.  

 

 

 

 

Merendeel staf is tevreden over werk, UD’s ervaren hoogste werkdruk
Duurzaamheidsmonitor
Auteur: Riki Janssen
UM
Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: hrm,medewerkersbelevingsonderzoek

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.