Voedingsprof Martijn Katan: “Markus wilde wèl onderzoek doen met een gunstig resultaat”

14-02-2019

Lees hier het laatste nieuws over deze zaak: BNNVARA trekt boetekleed aan; UM-hoogleraren treft geen blaam 
 

MAASTRICHT. Twee Maastrichtse hoogleraren die in het tv-programma Rambam zijn geportretteerd als wetenschappers die tegen betaling onderzoek zouden willen doen voor een commercieel bedrijf, met een positief resultaat als uitkomst, vinden dat ze erin zijn geluisd. De uitgezonden citaten zouden uit de context zijn gehaald. Rambam spreekt dat tegen, “er is geen sprake van framing of oneerlijke journalistiek.” Daarin ziet het programma zich gesteund door Martijn Katan, emeritus-hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit Amsterdam, die ook in de betreffende uitzending aan het woord komt. “Nee, ze hebben Markus geen loer gedraaid. Ik heb het hele gesprek grondig bekeken.”

In de uitzending van Rambam, van donderdag 24 januari over het thema marktonderzoek, worden drie wetenschappers opgevoerd. Ze zijn onherkenbaar in beeld gebracht, maar twee wetenschappers van de Universiteit Maastricht zijn toch te herkennen. Het gaat om bijzonder hoogleraar neuropsychologie Rob Markus en emeritus-hoogleraar Innovatie in Gezonde Voeding Fred Brouns. In de uitzending lijken zij bereid hun oren te laten hangen naar de commercie. Een communicatiebureau vraagt hen voor advies omtrent het opzetten van een kenniscentrum voor een onderzoek naar een Chinees energiedrankje. De cruciale vraag: zijn zij bereid onderzoeksresultaten te manipuleren tegen betaling? Want de uitkomst moet wel positief zijn.

Met name Markus lijkt daar wel voor te porren, hij zegt te willen helpen met een onderzoeksopzet, met als uitkomst: “een zo gunstig mogelijk effect” van een bepaalde drank op gedrag. Brouns wordt opgevoerd met uitspraken die voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn maar die door Rambam naar de laakbare kant worden geïnterpreteerd. Ook prof. Martijn Katan vindt dat Fred Brouns “niet evident over de schreef ging”.

Rob Markus laat weten dat de twee getoonde zinnen van hem uit een gesprek van anderhalf uur komen, dat ze uit de context zijn gehaald en niet stroken met de rest van zijn woorden. Dat kreeg prof. Martijn Katan eveneens van Markus te horen toen hij hem kortgeleden e-mailde over de kwestie. Hij wilde van Markus weten wat zijn kijk op de zaak was – “ik was bezig met een column hierover voor de NRC, Rambam hield tegenover mij zorgvuldig geheim wie wie was maar het was voor mij wel duidelijk dat Rob Markus een van de gespreksgenoten was”, zegt Katan.
De Amsterdamse hoogleraar wilde graag de hele band bekijken, kreeg toestemming van zowel de programmamakers als Markus, en concludeert op basis daarvan dat “(…) de uitgezonden uitspraken in essentie de teneur weergaven van wat Rob Markus op diverse plaatsen in het gesprek had gezegd. Ik zag er geen framing of valse voorstelling van zaken in.”  

Katan zegt “cruciale momenten” meermalen te hebben beluisterd – hij wil niet ingaan op de inhoud daarvan, of er bijvoorbeeld bedragen zijn genoemd, maar hij zegt wel: “Het was hier en daar nogal ongrijpbaar wat Markus zei. Toch werd op een aantal plaatsen duidelijk dat hij geïnteresseerd was om met deze mensen in zee te gaan en dat hij ze toezegde onderzoek te kunnen doen wat goed uit zou komen. Waar de uitslag van tevoren met grote waarschijnlijkheid te voorspellen was, gunstig voor ze was.”

Katan hoopt dat een onafhankelijke instantie, “niet de universiteit”, de tape gaat bestuderen.
Markus zelf wil op dit moment niet reageren op de interventie van Katan en verwijst door naar rector Rianne Letschert. Morgen spreekt Observant met haar over de kwestie. In De Limburger van vandaag, donderdag 14 februari, zegt Letschert geen reden te hebben om aan de wetenschappelijke integriteit van Markus en Brouns te twijfelen, dit na een gesprek met de heren. Bovendien blijkt, zo schrijft de krant, “iemand” de versie van Markus te bevestigen. Deze persoon zou het gesprek tussen Markus en de Rambampresentatoren vanuit “een belendende kamer” hebben kunnen horen. De Limburger meldt dat Letschert in gesprek wil met Rambam en tevens alle beeldmateriaal (ook het deel dat niet is uitgezonden) wil zien. Ze houdt het kennelijk niet voor onmogelijk dat de slinger uiteindelijk wel eens naar de andere kant zou kunnen uitslaan. De krant vat haar woorden samen met: Als het tv-programma juist zat, volgt een nieuw gesprek met de hoogleraren.

Voedingsprof Martijn Katan: “Markus wilde wèl onderzoek doen met een gunstig resultaat”
rambam
Auteur: Wendy Degens
Categoriëen: Nieuws
Tags: rambam

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.