Kiezen, schuiven en schrappen

28-02-2019

“Ik heb nog niets gedaan vandaag”, klinkt het soms tegen zessen ’s avonds hier op de redactie. Niets gedaan betekent: ik heb nog geen letter op papier. Voor een journalist tellen uiteindelijk vooral de artikelen die hij of zij schrijft en niet zozeer de vergaderingen, de overleggen, het eindredactiewerk en de indeling van de papieren krant: wat komt waar.

Wat dat laatste betreft: het is iedere week weer passen en meten. We streven naar (al is niet iedereen het daar hartgrondig mee eens) zoveel mogelijk ‘lucht’ op een pagina: veel ruimte voor de foto’s, redelijk korte teksten en stukjes wit. Streven, ja. Meer dan eens lopen de pagina’s alsnog vol omdat of de artikelen langer - een niet te onderdrukken neiging bij velen van ons - zijn dan afgesproken, of dat er toch op het laatste moment nog nieuws binnenkomt of een opinieartikel van iemand van buiten de redactie. Dat alles was deze week het geval. Zo geeft de klokkenluider die de zaak rond de politieke sturing op het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) aan het rollen bracht, en waarover Observant al herhaaldelijk berichtte, haar visie op de zaak (pagina 10). En berichten we op pagina 1 dat Fasos-onderzoeker Raf de Bont een Vici-subsidie van anderhalf miljoen heeft binnengehaald. Op de middenpagina deel 3 van de serie over onderzoek in gevaarlijke gebieden met deze keer het verhaal van filosoof Marieke Hopman die de rechten van kinderen in onder andere de Centraal Afrikaanse Republiek onderzocht. Gevolg van al die extra’s: de eetrubriek van prof. Piet Eichholtz verschijnt deze week alleen in het Engels (pagina 7) in deze krant. De Nederlandse versie is te vinden op www.observantonline.nl

De voorpagina krijgt iedere week extra aandacht. Die moet én aantrekkelijk, én actueel, én tweetalig zijn. Bovendien moet hij boven de vouw (dat deel dat iedereen in een oogopslag in de bekende bakken ziet liggen) als het even kan een ware eyecatcher zijn. Zie hier de soms onmogelijke puzzel. Voor dit nummer was een ding snel duidelijk: er moet een foto komen van de Maastrichtse vastelaovend zodat we én het carnavalsfeest aankondigen, én meteen vertellen waarom Observant volgende week niet verschijnt. Verder dachten we aan een aankondiging van het artikel (pagina 6) van de student geneeskunde die swapper is bij swapfiets. Ja, zo heet dat echt. Maar die is op het allerlaatste moment gesneuveld ten faveure voor een Engelstalig nieuwsbericht over morrende studenten bij SBE; vorige week was de voorpagina, die normaal tweetalig is, immers veel te Nederlands. Veel leesplezier en een goeie vastelaovend.

 

 

 

Kiezen, schuiven en schrappen
Redactioneel