Lovend rapport NVAO over kwaliteit onderwijs UM

19-03-2019

MAASTRICHT. Goed, goed en nog eens goed. Zo luidde het mondelinge oordeel van NVAO-commissie die eind oktober het onderwijs (InstellingsToetsKwaliteitszorg, ITK), de kwaliteitsafspraken en de internationalisering aan de Universiteit Maastricht doorlichtte. In het rapport dat vorige week officieel aan het college van bestuur werd overhandigd, is dat niet anders.

De UM heeft een “echte kwaliteitscultuur”, schrijft de zeskoppige internationale commissie onder leiding van de Groningse emeritus-hoogleraar Janke Cohen-Schotanus. Deze cultuur is gebaseerd op dialoog en interactie, hij staat open voor feedback, stimuleert betrokkenheid en wederzijds begrip. Het “enthousiasme van de geïnterviewden” (het panel sprak met ongeveer 180 studenten en stafleden) en de “open atmosfeer tijdens discussies” zijn hier voorbeelden van. 

Het panel, dat zijn werk deed in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO, die de onderwijskwaliteit in Nederland en België bewaakt, oordeelt verder dat de Maastrichtse onderwijsvisie “helder, coherent en breed gedragen” is. De commissie is onder de indruk van de wijze waarop de student centraal staat in het onderwijs. Of het nu gaat om het probleemgestuurd onderwijs, de inwijding in het wetenschappelijk onderzoek of internationalisering.

EDlab

Het EDlab (Maastricht University Institute of Education Innovation) krijgt een pluim, zowel voor “het doel als het werk dat tot nu toe is verzet”.  Verder merkt de commissie op dat de UM goed geworteld is in de stad, regio, provincie en Euregio en klinkt er waardering voor de ontwikkeling van de Brightlands campus.

Het college van bestuur oogst ook lof. Het drietal opereert, zo staat in het rapport, als een “zeer professioneel team” dat bestaat uit “drie enthousiaste individuen” die samen optrekken in een gezamenlijke koers en worden ondersteund door hun “kritische vrienden” van de Raad van Toezicht.

De internationalisering aan de UM mag gezien worden als een in vele opzichten “best-practise”, of het nu gaat om onderwijs, onderzoek, international classroom en bijvoorbeeld extra-curriculaire activiteiten voor studenten. De verlenging van het internationaliseringskeurmerk CeQuInt, een Europees kwaliteitsstempel, is dan ook een feit.

Last but not least keek het panel naar de Kwaliteitsafspraken; de besteding van het geld dat door afschaffing van het leenstelsel vrij is gekomen, de zogenoemde studievoorschotmiddelen, voor de periode 2019-2024. Het wordt eentonig, maar ook hier is het panel positief.

Verbetering

Hoewel er veel applaus klinkt, ziet het panel toch nog een paar punten die voor verbetering vatbaar zijn. Zo mag de UM het managementinformatiesysteem nog verder ontwikkelen. Hoe weet de universiteit of doelen zijn bereikt? Hoe meet ze het succes van bepaalde acties die voortvloeien uit het Strategisch Plan? Verder steunt de universiteit vooral op de expertise van de eigen UM-staf als het gaat om de verbetering en ontwikkeling van het onderwijs. Het zou goed zijn, juist om innovatief te blijven, om het oor ook buiten de UM te luisteren te leggen.

 

 

Lovend rapport NVAO over kwaliteit onderwijs UM
NVAO-voorzitter Anne Flierman overhandigt rapport aan CvB