Hoog bezoek

28-03-2019

Iedere maandagochtend hebben we een redactievergadering. We evalueren het laatste nummer (wat was goed, wat niet, waar staan de eeuwige - grrr - tikfoutjes, welke foto springt eruit en is de voorpagina aantrekkelijk genoeg) en nemen het komend nummer door. Dat duurt meestal anderhalf tot twee uur. Lang ja, maar iedere poging tot extra vaart, sneuvelt door onderlinge discussies: over een artikel, een nieuw onderwerp, of het (laatste) nieuws, zoals deze keer de beschuldigingen van verkiezingswinnaar Thierry Baudet aan het adres van universiteiten, bestuurders, journalisten, en de architectuur. Zij ondermijnen in zijn ogen alles wat de Nederlandse en de Europese cultuur ooit zo mooi en krachtig maakte.

Toch maakten we deze maandag (relatieve) haast. We kregen immers om 11.00 uur hoog bezoek: collegevoorzitter Martin Paul schoof aan. Het was zijn eerste keer, en nee, hij kwam niet om Observant de duimschroeven aan te draaien. Verre van. Hij treedt in mei (Observant 33) op als gasthoofdredacteur. Hij begint, in de maand dat Nederland de oorlog herdenkt en de vrijheid viert en Europa naar de stembus gaat, aan zijn derde termijn als voorzitter van het college van bestuur.   

Zoals te doen gebruikelijk bepaalt de gasthoofdredacteur het thema van ‘zijn’ nummer. Dat wordt, niet geheel onverwacht voor wie de voorzitter kent, Europa. Een greep uit de vragen die links- of rechtsom aan bod zullen komen: waarom is de Europese Unie belangrijk? Wat kunnen studenten van Europa verwachten? Wat kunnen we leren van de geschiedenis van Europa sinds de Tweede Wereldoorlog?  

De bespreking verliep uiterst vlot. Er kwamen tal van onderwerpen voor artikelen aan bod. Ik licht een tipje van de sluier op: sowieso komt er een groot interview waarin Martin Paul vertelt hoe zijn persoonlijke geschiedenis, beginnend met zijn jeugd in Duitsland, aan de grens met Frankrijk, van invloed is geweest op zijn pro-Europa visie.

We waren het al snel eens dat er in het nummer ook ruimte moet zijn voor tegengeluiden. Het zou mooi zijn om een eurocriticus aan het woord te laten. Liefst een UM’er. Maar bestaan die? En als ze al aan de UM rondlopen, durven ze daarvoor uit te komen? Of zoeken we iemand van buiten? De naam van Ruud Burlet viel, lijsttrekker in Limburg van Forum voor Democratie. Maar ook die van FvD-Kamerlid en Maastrichtse Fries, Theo Hiddema, en de Leidse hoogleraar Paul Cliteur. De laatste riep deze week nog een hoop weerstand op in Groningen. Daar zijn filosofiestudenten en -medewerkers verbolgen omdat deze rechtsgeleerde en filosoof een van de sprekers is op de Nacht van de Filosofie op 5 april. Hem een podium geven, zou gelijk staan aan het ondersteunen van zijn controversiële standpunten, klinkt het daar. Gelukkig vinden anderen dat er aan een universiteit juist ruimte moet zijn voor controversiële meningen, zolang hierover maar kritisch gedebatteerd kan worden. I couldn’t agree more.

Hoog bezoek
Redactioneel