De Baudets en het paradijs op aarde

05-04-2019

Vorige week vertelde ik over Han Baudet, grootvader van Thierry Baudet. In de vijftiger jaren in Den Haag mijn leraar geschiedenis. Een bijzondere man met belangstelling voor leerlingen als ik die geboeid werden door zijn vak. Hij stond toen aan het begin van zijn wetenschappelijke loopbaan aan de universiteiten van Groningen en Delft. Aan het einde daarvan betrof zijn werk de geschiedenis van de techniek. In het begin publiceerde hij ook over de geschiedenis van ideeën. Zo verscheen in 1959 Het paradijs op aarde. Gedachten over de verhouding van de Europese tot de buiten-Europese mens.

Het zal niet verbazen dat het onderwerp van die studie samenvalt met ontwikkelingen waarover kleinzoon Thierry graag zijn licht laat schijnen. Het werk uit 1959 is een doorwrochte studie met meer voetnoten dan pagina’s. Ik kan de inhoud dan ook niet echt in het kort samenvatten. Wat ik hierna schrijf doet aan de complexiteit van het boek geen recht. Grote stappen, snel thuis.

Europa ontstaat als idee in het huidige Griekenland op het moment dat de Grieken 400 jaar voor Christus de Perzen verslaan. Sinds die tijd is er een geschiedenis waarin ‘wij’ met succes in onze oorspronkelijke uithoek van de aarde indringers uit het oosten en het zuiden kunnen tegenhouden. Sterker nog: vanaf de vijftiende eeuw vallen de Europeanen de rest van de wereld binnen. Dat loopt uit op een hegemonie die in 1959 - het jaar van het boek - ten einde loopt.

Het succes van Europa kwam tot stand door een onwillekeurige keuze voor het realisme en de wereld van het feitelijke boven het idealisme en de mythologie die elders blijven overheersen. Toch lijden de Europeanen aan de idee dat zij iets verloren hebben: het paradijs op aarde. Ooit zijn ze eruit gegooid, maar het moet ergens bestaan. Waar? In China of Mongolië, of in Afrika in het rijk van de Ethiopiërs, of, niet te vergeten, in Amerika. Toen de Europeanen nog geen idee hadden dat die streken bestonden, werd het paradijs ook wel voorbij het Noorden gedacht, in Hyperboralië. Daar was het leven goed en zoals het zijn moest. Dat land lijkt verdacht veel op de boreale wereld waarop Thierry Baudet zich beroept.

Han Baudet kiest vooral voor het realisme. Thierry beoefent als het om het paradijs gaat, vooral mythologie. Mijn keuze wordt ingegeven door een raad die ouderen soms aan jongeren geven: zoals het vroeger was zo is het nooit geweest.

Hans Philipsen

 

Hans Philipsen is oud-rector van de UM

De Baudets en het paradijs op aarde
Hans05