Comeniusbeurzen verdeeld; vier voor UM

16-04-2019

NEDERLAND/MAASTRICHT. Tientallen docenten in hbo en wo hebben een Comeniusbeurs ontvangen waarmee ze het onderwijs kunnen verbeteren. De Hogeschool van Amsterdam en de universiteiten van Amsterdam, Leiden en Maastricht sleepten dit jaar het meeste geld in de wacht (zie kader).

In 2016 ging het Comeniusprogramma van start, waarmee toenmalig minister Bussemaker (PvdA) de onderwijsvernieuwing wilde bevorderen en een cultuurverandering teweeg wilde brengen. Vooral bij de universiteiten voert het onderzoek de boventoon en geldt het onderwijs nog vaak als ondergeschoven kindje.

Eerst konden docenten alleen Teaching Fellow-beurzen aanvragen, maar het programma is vorig jaar uitgebreid met Senior Fellow- en Leadership Fellow-beurzen. De grootte van deze beurzen hangt af van de ervaring van de aanvrager en de impact op het onderwijs.

Debatteren

Vandaag maakte het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, onderdeel van wetenschapsfinancier NWO, bekend dat 23 ervaren docenten een Comenius Senior Fellow-beurs ter waarde van 100 duizend euro hebben ontvangen. Maar liefst drie van deze beurzen gingen naar de Universiteit Utrecht.

Met de beurzen kunnen de winnaars het onderwijs op opleidingsniveau vernieuwen. Zo leren studenten straks met een app hoe ze beter kunnen debatteren en worden hbo’ers ingezet als ‘agent’ om psychische klachten bij medestudenten en henzelf te voorkomen. Er waren in totaal 47 aanvragen ingediend.  

Smartphone

De Comenius Leadership Fellow-beurs ter waarde van 250 duizend euro is zes keer toegekend: vier gaan er naar universiteiten en twee naar hogescholen. Docenten kunnen hiermee op faculteits- of instellingsniveau vernieuwingen doorvoeren. Aan de Leidse universiteit gaan bijvoorbeeld drie faculteiten experimenteren met studeren via de smartphone. Inholland start met een transdisciplinaire minor waarin studenten aan de slag gaan met maatschappelijke thema’s als klimaat, circulaire economie en energietransitie. In totaal zijn er 15 aanvragen ingediend.

Theater

Vorige maand al werden de Comenius Teaching Fellow-beurzen toegekend aan 38 jonge docenten. Er gingen er 6 naar VU-docenten, die met een bedrag van 50 duizend euro een kleine onderwijsvernieuwing kunnen doorvoeren. Die projecten lopen uiteen van het maken van interactief theater over veiligheid voor geneeskundestudenten tot het aanleren van big data-vaardigheden. Er zijn 97 aanvragen ingediend.

Amsterdam succesvol

In onderstaande tabel staan de toekenningen tussen 2017 en 2019 op een rij. Het jaar 2016 is niet meegeteld, omdat er toen slechts één beurs werd toegekend. Vooral de Amsterdamse instellingen scoren goed. De Universiteit van Amsterdam heeft in drie jaar tijd verreweg het meeste geld voor onderwijsvernieuwing binnengehaald: 1,1 miljoen euro. Op de voet volgen de Hogeschool van Amsterdam en de Vrije Universiteit met ieder 850 duizend euro. De derde plaats is voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Universiteit Maastricht met elk 700 duizend euro aan beurzen.

De winnaars treden tijdens het Comenius Festival op 6 juni toe tot het recent opgerichte Comeniusnetwerk, dat is ondergebracht bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Leden van deze jonge club van onderwijsvernieuwers hebben een Comeniusbeurs ontvangen of zijn genomineerd voor de Docent van het Jaar-verkiezing.

HOP, Inge Schouten

 

 

 

De Maastrichtse winnaars zijn Gijs van Dijck, hoogleraar privaatrecht (Teaching Fellow, case law analytics), docent psychologie Michael Capalbo (Senior Fellow, Personalized Assessment. Promoting self-directed learning in large-cohort multiple-choice exams), Hans Savelberg, hoogleraar bij biomedische wetenschappen (Senior Fellow, To kill two Birds with one Stone. Learning and Teaching Communities to support autonomous, related and competent students and teachers) en universitair hoofddocent bij psychologie Herco Fonteijn (Leadership Fellow, Global Citizenship).
 

Comeniusbeurzen verdeeld; vier voor UM
Comenius2017-2019.JPG
Auteur: Redactie
Categoriëen: Nieuws,
Tags: nwo,subsidies

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.