Stemmentellers dood door uitputting

10-05-2019

Vrolijk, ook verdrietig word ik als de boze buitenwereld melding maakt van zaken waaraan je niet zo gauw denkt, maar zich toch in opvallend grote aantallen voordoen. Het laatste jaar heb ik bijvoorbeeld melding gemaakt van de nauwelijks te bestrijden ‘ziekte’ van slangenbeten. Bijna net zo erg als mazelen, maar sociaal extreem onrechtvaardig verdeeld. Ook heb ik wellicht tevergeefs de lezer ongerust proberen te maken over het dreigend zandtekort als overal ter wereld betonnen megagebouwen gepland worden. Het zal niet verbazen dat ik 29 april in opwinding raakte van een bericht van persagentschap Reuters uit Indonesië. Daar zijn op 17 april 155 miljoen mensen gaan stemmen voor de president en nog vier andere functionarissen. Bijna 800 miljoen stembiljetten moesten met de hand worden geteld door 7 miljoen medewerkers. Deze tellers waren vooral oudere, tijdelijk ingehuurde krachten die dag en nacht moesten doortellen. Zeker 300 van hen overleden aan de ‘telstress’. Ook waren er enkele duizenden zieken. In Nederland weet de lezer geen raad met dergelijk grote aantallen die uit landen als China, India of Indonesië komen. Zo evacueerde India vorige week met succes op stel en sprong drie miljoen mensen uit een gebied waar een cycloon zou langskomen. Daar zou ik dan wel meer over willen weten.

Bij de stemmentellers zal de publiciteit ook gevoed worden doordat de sterfte tegelijk een triomf van de democratie is. Berichtgeving heeft altijd ook een politiek oogmerk. Op 1 mei verscheen in De Limburger al een column van Frans Pollux die onthulde dat het nieuws niet naïef gebracht werd. Het beeld van de oudere, slecht beloonde, hele nachten doortellende Indonesiër kreeg het stempel van een martelaar. Zulke berichten verschenen niet alleen op Twitter, maar ook in kranten als de Jakarta Post.

Dat neemt niet weg dat de vraag of het wel of niet nepnieuws betreft, overeind blijft. Is er wel of niet sprake van oversterfte? Pollux doet een, ook door hemzelf, als kul aangemerkte poging om vast te stellen of de 300 doden er nou wel of niet meer zijn dan demografisch valt te verwachten als de stresstellers niet geteld zouden hebben. Misschien niet, maar misschien wel. Weten doen we het niet zolang het niet echt onderzocht wordt. Berekeningen achterop een lege envelop, sigarendoos of viltje geven geen uitsluitsel.

Hans Philipsen        

 

Hans Philipsen is oud-rector van de UM

Stemmentellers dood door uitputting
Hans05