Van horen zeggen lang geleden

17-05-2019

In 2003 hoorden drie Transavia-piloten op Bali tijdens een etentje dat een collega van hen, toen hij nog werkte bij de Argentijnse marine, min of meer bekende dan wel opschepte over zijn betrokkenheid bij de misdaden van de Argentijnse junta zeker twintig jaar daarvoor. De geschrokken aanhoorders van deze bekentenissen besloten daarvan aangifte te doen. In 2008 zijn zij verhoord omdat justitie toen (pas) op zoek was naar aanvullend bewijs. De piloot, al een tijd Nederlander, werd daarna op verzoek van Argentinië aangehouden op een Spaans vliegveld en uitgeleverd. Na een jarenlang proces volgde vrijspraak bij gebrek aan bewijs. Het lijkt erop dat de verklaring van de drie geschokte collega’s geen aanvullend maar het enige ‘bewijs’ vormde. De vrijgesproken piloot wil uiteraard schadevergoeding van de Nederlandse staat.  De drie tipgevers maken er werk van dat ze door justitie zijn misleid en in de steek gelaten. Daarnaast is er ook de komische noot die een tragisch gebeuren hoort te begeleiden. De verhoren van de verdachte hebben gedeeltelijk plaats gevonden met behulp van een Poolse tolk die zowel slecht in Nederlands als in Spaans was. De man had vermoedelijk geen idee hoe de Argentijnse marine in die jaren georganiseerd was.

Nu zal het de lezer weleens zijn opgevallen dat ik geen jurist ben. Mogelijk hoort het bovenstaande professioneler uiteengezet te worden. Mijn kleinzoon, student rechten, werkt op dit moment voor een tentamen bewijskunde. Onlangs heeft hij mij al eens uitgelegd dat ik een beetje moet oppassen met mijn meningen. En dat kritiek op de rechtstaat niet altijd op zijn plaats is. Toch zijn er twee aspecten aan de zaak die ik wel naar voren durf te brengen. Volgens mij is de achilleshiel van de moderne rechtspraak dat het allemaal zo lang duurt. Iemand tenminste negen jaar van zijn leven afnemen bij gebrekkig bewijs is een maatschappelijke straf die niemand verdient. Ik zal hierover geen pleitrede houden.

Daarnaast is er een kant aan deze zaak die van micro-sociologische aard is. Van horen zeggen is een notoir slecht bewijs van schuld. Meestal gaan beschuldigingen uit van andere mensen. Die zijn rancuneus of hebben het ook weer van horen zeggen. Een speciale categorie zijn aantijgingen die berusten op opschepperij of interessant doen van de beklaagde. Misschien hield ook deze beschuldigde bij een gezellig samenzijn wel van een mooi, voor misverstand vatbaar verhaal uit zijn verleden. De brave burger slikt het als zoete koek!

Hans Philipsen

 

    

Hans Philipsen is oud-rector van de UM

Van horen zeggen lang geleden
Hans05