De kracht van zwakke verbanden

07-06-2019

Vorige week werden we verrast door een mogelijke doorbraak in het medisch onderzoek. Voor het eerst is aangetoond dat een specifieke combinatie van genen immuun zou maken voor vormen van dementie. Waarschijnlijk omschrijf ik het niet goed, maar dat doet er niet toe voor wat ik wil beweren. In een Nederlands Academisch Ziekenhuis is door velen gewerkt aan een primeur voor de hele wereld. Op dezelfde dag lag in bijna geheel Nederland het openbaar verkeer plat door een staking over de pensioenen. Helaas ging het niet over de indexering van mijn pensioen. Ik moet echter toegeven dat de kwestie van verhoging van de zogenaamde AOW-leeftijd een belangrijkere zaak is. Vele Nederlanders willen niet later stoppen met werken dan op hun 67ste verjaardag. Even zo velen vinden dat zware arbeid - hoe ook vastgesteld - tot verlaging van de pensioendatum zou moeten leiden. De regering ziet dat niet zitten vanwege de hoge kosten van de voortschrijdende veroudering. Hoe verhouden zich enerzijds de omstandigheid dat sommige Nederlanders wellicht met succes bezig zijn op termijn de duur van onze leeftijd te verlengen en te veraangenamen met anderzijds het streven van velen om de pensioenleeftijd te fixeren en aan te passen aan de arbeidsbelasting?

Met de nieuwsgierigheid van de onderzoeker heb ik een aantal mensen die ik tegenkwam gevraagd of ze zich ook verbaasd hadden over deze tegenstelling in onze activiteiten. De respons was volledig onbegrip over wat ik bedoelde dan wel ergernis over mijn impliciete kritiek op medisch onderzoekers dan wel vakbondsleiders. Kortom, ik moest niet zo moeilijk doen. Ik was buitengewoon gelukkig met deze uitkomst. Al of niet bewust weet men dat al onze activiteiten en strevingen weinig samenhang vertonen. Zo is het niet onwaarschijnlijk dat de medisch onderzoekers ook vinden dat het zo niet kan met de AOW-leeftijd. En dat menige stakingsleider die avond nog zijn grootmoeder in een kleinschalig verpleeghuis moet bezoeken. Geringe integratie van de losse structuur waarin we leven maakt het ons mogelijk te doen en te laten wat wij zelf willen en wat anderen verwachten. Ook de politiek moet zich er niet in mengen anders dan stimulerend of grenzen stellend. Wij functioneren goed door de kracht van onze vele, maar zwakke verbanden.

Een dag later dan de staking werden in Nederland alle Chapters van de Hells Angels verboden. Elders in Europa kreeg de Paus een Harley Davidson ten geschenke. I rest my case.

Hans Philipsen     

 

 

 

      

De kracht van zwakke verbanden
Hans05