Rechtenstudenten geschorst vanwege “xenofobe” chats

“Dit konden we niet laten passeren, het was onacceptabel”

19-06-2019

MAASTRICHT. Vijf eerstejaars European Law School zijn gestraft voor het plaatsen van “racistische, of beter xenofobe” opmerkingen in een (semi)publieke WhatsApp groep. Volgens decaan Jan Smits zijn er “proportionele maatregelen” genomen. Welke wil hij niet zeggen vanwege “privacyregels”, maar alles wijst op een tijdelijke schorsing.

De zaak op de Maastrichtse rechtenfaculteit speelde al in maart. Zeventig tot tachtig eerstejaars European Law School ontvingen een link naar een WhatsApp groep, in eerste instantie opgericht als “privé-initiatief” door een aantal medestudenten, stelt decaan Jan Smits. Door het delen van de link werd de groepschat “semipubliek”. Studenten gebruikten de app om tips te delen over boeken en andere informatiebronnen, gerelateerd aan het studieprogramma. Ook werd er gediscussieerd over allerlei onderwerpen.
Er ontstond irritatie toen een vijftal herhaaldelijk xenofobe opmerkingen plaatste. De aanstichters werden er door hun medestudenten op aangesproken, maar klachten belandden uiteindelijk toch op het bureau van de opleidingsdirecteur.

Smits wil niet ingaan op het soort uitlatingen, wel dat er “bepaalde groepen mensen zijn weggezet op basis van onderscheidende kenmerken”. Hij vond een reactie vanuit het bestuur noodzakelijk. “Dit konden we niet laten passeren, het was onacceptabel en leidde tot onrust. Onze studentenpopulatie, maar vooral die van European Law School, is zeer internationaal en afkomstig uit verschillende culturen. Bovendien hebben we een gedragscode aan de Universiteit Maastricht en bepaalde waarden waar we voor staan: openheid, respect en menselijke waardigheid. Deze uitlatingen waren volledig in strijd daarmee.”

Medewerkers en studenten moeten “respect, integriteit, verantwoordelijkheid en zelfreflectie” hebben, staat er in een document over de omgangsregels aan de UM. Verder is er een Studentenstatuut waarin expliciet wordt vermeld dat de instelling “een preventief beleid” voert op “het voorkomen en bestrijden van ongewenst gedrag, in het bijzonder van seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten en discriminatie in de werksituatie en de studieomgeving.” Of en welke sancties eraan kunnen worden verbonden, is niet duidelijk, noch of een waarschuwing voorafgaand aan een sanctie vereist is.

Smits benadrukt “een zero tolerance beleid” bij dit soort uitlatingen. Hij nodigde het vijftal uit voor een gesprek. Details hierover wil hij niet geven. Hen is een “proportionele maatregel” opgelegd. “Die is in verhouding tot het laakbare gedrag dat ze hebben vertoond.” Geruchten dat ze zouden zijn weggestuurd van de opleiding ontkent hij. “Er komt een moment dat ze weer verder kunnen. Ik geloof dat 18-jarigen een tweede kans verdienen.” Naar verluidt zouden de studenten zijn geschorst voor twee periodes wat tot gevolg kan hebben dat ze hun jaar niet halen. 
De WhatsAppgroep is niet opgeheven, wel hebben de gestrafte studenten zichzelf uit de groep verwijderd, weet Smits. Of er door de ‘gestraften’ bezwaar is gemaakt tegen de opgelegde maatregel wil hij niet zeggen.

Rechtenstudenten geschorst vanwege “xenofobe” chats
law
Auteur: Wendy Degens
archief website Maastrichtuniversity.nl
Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: rechten,fdr,xenofoob,schorsing

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.