Rechtendecaan teruggefloten door rechter

28-08-2019

MAASTRICHT. De decaan van de Maastrichtse rechtenfaculteit die afgelopen voorjaar vijf rechtenstudenten schorste vanwege het plaatsen van racistische en antisemitische opmerkingen in een WhatsApp groep, is teruggefloten door het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Hij had eerst een waarschuwing moeten geven. Hiermee krijgt ook het college van bestuur dat hem steunde een tik op de vingers.

Eind maart hoorden de vijf eerstejaars European Law School hun straf: gedurende vijf maanden mochten ze geen gebouw of terrein van de universiteit betreden of van de voorzieningen gebruik maken. Decaan Jan Smits had hen van tevoren echter niet gewaarschuwd, vond dat ook niet nodig gezien de ernst, en dat is hem duur komen te staan. Een student ging in beroep bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) en kreeg de rechters aan zijn zijde.

Als een student, zonder waarschuwing, de toegang wordt ontzegd, dan moet er volgens het CBHO een “voldoende duidelijke grondslag” zijn voor die opgelegde maatregel. Maar die grondslag is onvindbaar in de huisregels van de Universiteit Maastricht, betogen de rechters in hun uitspraak van 22 juli.
Er blijkt vooral onduidelijkheid te zijn over hoe die huisregels nu moeten worden gelezen. Is een waarschuwing alleen vereist bij het opleggen van een tijdelijke beëindiging van de inschrijving, en niet bij een toegangsontzegging? Zo lezen decaan Smits en het college van bestuur de regel. Of hadden ze ook bij deze maatregel eerst moeten waarschuwen? De rechters menen van wel. De student wint de zaak, hoewel de rechters wel melden dat zijn gedrag in de WhatsApp groep “volkomen onaanvaardbaar” was.
Juist vanwege dat laatste vond de decaan een waarschuwing niet nodig. “Het vergrijp was te ernstig, ik vond dat ze gelijk moesten worden weggestuurd voor een bepaalde periode”, zegt Smits desgevraagd. Hij betreurt de uitspraak van de rechter, maar beseft dat de huisregels aangepast zullen moeten worden om onduidelijkheid te voorkomen.

De WhatsApp groep, opgericht door een aantal studenten van de opleiding om te discussiëren en elkaar te informeren over boeken en cijfers, telde op het hoogtepunt zo’n 85 leden.
De straf had enorme consequenties, gezien het gering aantal studiepunten dat uiteindelijk kon worden gehaald dat jaar. Of er een negatief bindend studieadvies is gegeven en of dat voor de ene student die in beroep ging, is teruggedraaid, wil Smits niet zeggen. Wel kunnen de studenten per 1 september weer beginnen aan hun studie. Ook de vraag of dat het eerste of tweede jaar betreft en of een of meerdere gestrafte studenten eventueel van de opleiding zijn vertrokken, blijft onbeantwoord.
De UM kan niet in hoger beroep tegen de uitspraak van het CBHO.

De uitspraak van het CBHO

Rechtendecaan teruggefloten door rechter
wapp
Auteur: Wendy Degens
Flickr
Categoriëen: Nieuws,
Tags: rechten,fdr,xenofoob,schorsing

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.