Collegevoorzitter Martin Paul vreest voor meer bureaucratie

Nieuw voorstel internationaliseringswet minister

11-09-2019

MAASTRICHT/NEDERLAND. De Raad van State vreest dat het nieuwe wetsvoorstel van de minister van Onderwijs niet minder maar juist meer Engelstalige opleidingen zal opleveren. Dat terwijl de minister de instroom van buitenlandse studenten en de groei van Engelstalige programma’s wil beperken. UM-collegevoorzitter Martin Paul maakt zich vooralsnog niet druk over het wetsvoorstel.

In haar nieuwe plannen – het wetsvoorstel ‘taal en toegankelijkheid’ werd afgelopen vrijdag openbaar – onderstreept minister Van Engelshoven het belang van internationale studenten voor de Nederlandse economie en het hoger onderwijs, maar maakt ze zich tegelijkertijd zorgen. De minister is bang dat de toenemende instroom van buitenlanders ertoe zal leiden dat opleidingen voor Nederlandse studenten minder toegankelijk worden, dat het Nederlands als ‘wetenschapstaal’ verloren gaat en dat de financiering van het Nederlandse onderwijssysteem onder druk komt te staan.

Van Engelshoven stelt daarom een aantal maatregelen voor. Zo vindt ze het belangrijk dat buitenlandse studenten zich kunnen redden in het Nederlands en dat de Nederlanders hun eigen taal weer beter leren spreken en schrijven. Daarnaast wil de minister dat opleidingen alleen anderstalig zijn als er een ‘meerwaarde’ is, en dat universiteiten een numerus fixus kunnen toepassen bij Engelstalige programma’s, terwijl de Nederlandse variant vrij toegankelijk blijft. Nederlanders kunnen dus in elk geval aan de slag. De NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie) zou moeten toezien op de uitvoering van het taalbeleid.

De VSNU (Vereniging van universiteiten) vreest dat de regels schadelijk zijn voor de goede (wetenschappelijke) reputatie van Nederland. Bovendien is de vereniging bang dat de werkdruk door de nieuwe (taal)regels nog verder zal stijgen.

De Raad van State vindt de rol van de NVAO te vaag en vreest dat het juist makkelijker wordt om Engelstalige opleidingen aan te bieden. Terwijl er nu sprake van een ‘noodzaak’ moet zijn, is in de toekomst een ‘meerwaarde’ al voldoende om een studie Engelstalig aan te bieden. De Raad van State adviseert de minister daarom om de wet opnieuw tegen het licht te houden voordat ze hem naar de Tweede Kamer stuurt.

UM-collegevoorzitter Martin Paul ziet vooralsnog geen beren op de weg, “maar dat kan nog veranderen na het commentaar van de Raad van State en het debat met de Tweede Kamer. De meeste maatregelen van de minister voeren we al uit, of zijn op ons niet van toepassing. We bieden bijvoorbeeld al gratis cursussen Nederlands aan”, zei Paul afgelopen woensdag tijdens de commissievergadering van de universiteitsraad.

Het enige rode lampje dat bij Paul ging branden, was dat de NVAO het taalbeleid gaat controleren. “Dat brengt een nieuwe laag bureaucratie met zich mee. En geldt dit alleen voor nieuwe programma’s? Of ook voor bestaande?”

 

Auteur: Yuri Meesen
Categoriëen: Nieuws
Tags: taalbeleid,internationalisering,wetsvoorstel

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.