Gemeente tast in duister over aantal ingeschreven studenten

25-09-2019

MAASTRICHT. Het is onduidelijk hoeveel inkomsten de gemeente Maastricht misloopt doordat studenten zich niet inschrijven in hun administratie. Gemeenten ontvangen op basis van verschillende criteria, zoals het aantal inwoners, een som geld van de rijksoverheid uit het gemeentefonds. Het stadsbestuur heeft überhaupt geen idee hoeveel studenten er wel of niet staan ingeschreven. Dat is geregeld in de Wet Basisregistratie Personen en daarin wordt niet bijgehouden of iemand student is.

Het was de Maastrichtse PvdA-fractie die van de zomer hierover vragen stelde aan de wethouder naar aanleiding van een bericht van BNR Nieuwsradio dat studentensteden 1200 euro per student mislopen doordat studenten zich niet inschrijven bij de gemeente als ze in de stad gaan wonen. Sinds de afschaffing van de basisbeurs is de woonplaats niet meer van belang voor de hoogte van de studiefinanciering. Studenten zien dus weinig noodzaak om die stap te zetten. Maar wat zij zich niet realiseren is dat gemeenten een bedrag uit Den Haag ontvangen, afhankelijk van ruim zestig factoren, zoals het aantal inwoners, het aantal jongeren, uitkeringsgerechtigden en de oppervlakte van de gemeente. Daarnaast ontnemen Nederlandse en EU-studenten zichzelf de kans om te stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen in hun studentenstad.

Raadslid Maren Slangen van de PvdA-fractie en student aan de Universiteit Maastricht had gehoopt dat wethouder Jim Janssen een bedrag kon noemen dat de stad misloopt – de genoemde 1200 euro geldt onder andere voor Utrecht, niet voor Maastricht – maar dat ontbreekt in de antwoorden die hij deze week gaf. “Op basis van de BRP [Wet Basisregistratie Personen, red.] kan de gemeente niet nagaan hoeveel studenten er in Maastricht wonen en dus ook niet wat dit financieel betekent”, schrijft hij.
De gemeente zegt al inschrijfsessies te houden met de Universiteit Maastricht, speciaal voor buitenlandse studenten. Deze vinden onder andere plaats binnen de universiteitsmuren. “Daarnaast doen we adresonderzoeken in studentenhuizen en reageren we actief op signalen van instanties en inwoners,” deelt de wethouder mede aan de PvdA-fractie.

Volgens Slangen mogen die sessies worden uitgebreid naar Nederlandse studenten. “Want ook zij laten het er vaak bij zitten. En misschien is het een idee dat de gemeente bij de UM informeert hoeveel aantal eerstejaars er zijn, om vervolgens na te gaan of dat getal overeenkomt met de inschrijvingen bij de gemeente tussen pakweg 1 juni en 1 oktober.”

Afgelopen juni, tijdens een avond van de gemeente en de UM voor zo’n honderd particuliere verhuurders in het studentenservicecentrum, kwam het thema ook al aan de orde. Is het niet de taak van de pandeigenaar om de nieuwe bewoner op de in- en uitschrijving te attenderen? De huisbaas blijkt er ook last van te hebben, met allerlei post die blijft liggen voor iemand die al lang is vertrokken.

Gemeente tast in duister over aantal ingeschreven studenten
inschrjivingen