Nieuwe U-raadsvoorzitter geeft visitekaartje af

Discussie tussen raad en CvB over nieuwe procedure decaansbenoeming

02-10-2019

MAASTRICHT. De eerste plenaire vergadering van de nieuwe universiteitsraad en zijn kersverse voorzitter, Amanda Kluveld, leverde meteen vuurwerk op. Zij zette - op verzoek van de raad - de nieuwe procedure voor de decaansbenoeming als extra punt op de agenda. Het college van bestuur wilde dit tegenhouden. Kluveld hield voet bij stuk.

Tot drie keer toe probeerde collegevoorzitter Martin Paul het extra punt, dat op het laatste moment aan de agenda van de universiteitsraad was toegevoegd, uit te stellen. Hij wilde er graag over in discussie gaan, betoogde hij, maar niet op basis van een artikel (diezelfde middag verschenen) in Observant. Hij wilde praten op basis van de notitie, die kon het college toesturen voor een volgende vergadering. De raadsvoorzitter wilde van geen uitstel weten, “wij reageren op het nieuws. Dit is een belangrijk punt voor de raad”. Niet in de laatste plaats omdat op dit moment procedures (gaan) lopen voor de werving van drie decanen; twee in Randwijck en een bij Fasos.

Het onderwerp van discussie: de nieuwe procedure voor decaansbenoemingen zoals onlangs vastgesteld door het college van bestuur. Belangrijkste wijzingen: voortaan zit niet alleen de rector in de benoemingsadviescommissie (BAC) maar “in principe” het voltallige CvB. Bovendien benoemt datzelfde college twee wetenschappers uit de faculteit en een decaan van een andere faculteit. De faculteitsraad mag een student voordragen en een medewerker van het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP). Verder wordt er tegelijkertijd binnen en buiten de UM geworven en draagt de BAC ook een externe en een interne kandidaat voor waarna het voltallige college van bestuur een keuze maakt.

Hete hangijzer

Het hete hangijzer voor de U-raad: is de nieuwe procedure een nadere uitwerking van de Bestuurs- en beheersreglement UM, BBRUM, of een wijziging. In het eerste geval hoeft de universiteitsraad niet geconsulteerd te worden, in het laatste geval is instemming van de raad vereist. Er volgde een discussie over de zinsnede “een lid van het college van bestuur” in het huidige artikel 2.17, lid 3: “Ter voorbereiding van de benoeming van de decaan stelt het college van bestuur na overleg met het bestuur van de faculteit een benoemingsadviescommissie in, waarvan een lid van het college van bestuur deel uitmaakt.”

Slaat ‘een’ terug op een absoluut aantal (1), zoals enkele raadsleden betoogden (in de Engelse versie staat bijvoorbeeld ‘one’ en niet ‘a’, klonk het), of moet je dat lezen als ‘tenminste een’? Het CvB, dat zich heeft laten adviseren door de eigen juridische afdeling, kiest voor het laatste.

Een ander discussiepunt was of de decaan nu wel of niet per se uit de faculteit moet komen? In de ogen van universiteitsraadslid en jurist Raymond Luja moet dat wel. En dan zou de nieuwe procedure een aanpassing van het BBRUM zijn en dus de goedkeuring van de U-raad moeten krijgen.

Buitenstaander

Hoe kijkt een buitenstaander hiernaar? Prof. Raymond Schlössels, oud-medewerker van de Maastrichtse rechtenfaculteit en sinds 2002 hoogleraar staats- en bestuursrecht in Nijmegen, zegt desgevraagd: “Als ik het hele pakket bekijk dan wil het CvB zijn invloed fors vergroten. En een bepaalde interpretatie van de regels geeft die ruimte ook. Je kunt ‘een’ lid lezen als ‘minimaal één lid’. Ook kun je een decaan van buiten aan stellen zolang je hem of haar maar via een aanstelling als hoogleraar inbedt in de faculteit. Het is wel de vraag of dit niet indruist tegen de geest van de regel. Een decaan moet worden gedragen door de faculteit. Met deze aanpassingen ligt het primaat bij een decaansbenoeming niet meer bij de faculteit, maar bij het CvB.”

Oud-hoofd juridische zaken

Navraag bij Jos Gerards, oud-hoofd Juridische Zaken van de UM en “nagenoeg de auteur van dit BBRUM” leert dat de ‘geest van de regel’ met het nieuwe plan wordt geschonden. Gerards: “Er staat bewust een lid van het college, en niet iets anders, niet twee, of een of meer. Want dat voegt niets toe, het college kan sowieso worden geconsulteerd in de loop van het proces.”

Hij benadrukt verder dat zowel de opname in de BAC van het voltallige college, als de bepaling dat altijd zowel een interne als een externe kandidaat moet worden voorgedragen, veel meer zijn dan een simpele uitwerking van het reglement. “Dit zijn wijzigingen die de goedkeuring van de U-raad behoeven.”

Uiteindelijk werd besloten dat het punt op de agenda van de commissie Research and Education komende maand terugkeert. Tot die tijd, zo beloofde de vicevoorzitter van het college van bestuur, Nick Bos, zullen er geen onomkeerbare stappen worden gezet in de werving van de decanen.

 

 

 

Nieuwe U-raadsvoorzitter geeft visitekaartje af
Voorzitter U-raad dr. Amanda Kluveld