Niet rector, maar hele benoemingsadviescommissie selecteert sollicitatiebrieven decaan

Procedure decaansbenoeming “niet in steen gebeiteld”

22-10-2019

MAASTRICHT. Het is niet meer de rector die bij decaansbenoemingen de eerste selectie van de sollicitatiebrieven zal doen. Die brieven komen gewoon weer bij de voltallige benoemingsadviescommissie (BAC) binnen.

Dat meldde de voorzitter van het college van bestuur, Martin Paul, onlangs aan de commissie Strategie van de universiteitsraad. De nieuwe procedure voor de decaansbenoemingen is nog niet in steen gebeiteld, verzekerde hij. Aanpassingen zijn nog mogelijk in het document dat onlangs, na consultatie van de decanen in het managementteam, naar verluidt was ‘vastgesteld’ door het college.

De notitie deed de afgelopen weken nogal wat stof opwaaien in de universiteitsraad. Met name het punt dat voortaan niet alleen de rector in de BAC zit, maar “in principe” het voltallige CvB, riep vragen op. Dit was een wijziging van het Bestuurs- en beheersreglement UM, BBRUM, betoogde de raad tijdens zowel de plenaire vergadering van september als de commissievergadering begin oktober. En niet, zoals het college vindt, een nadere uitwerking. In het eerste geval is instemming van de raad nodig, in het tweede geval hoeft de raad niet geconsulteerd te worden.

Advies

Sjaak Koenis, raadslid namens het wetenschappelijk personeel (wp), vond het bovendien vreemd dat het college zichzelf gaat adviseren. Immers: de BAC draagt twee kandidaten voor waarna het voltallige college van bestuur een keuze maakt.

Een ander discussiepunt was of de decaan nu wel of niet per se uit de faculteit moet komen? In de ogen van universiteitsraadslid (wp) en jurist Raymond Luja moet dat wel. Ook op dit punt - de nieuwe procedure verplicht tot het werven van een interne én externe kandidaat - zou een aanpassing van de BBRUM noodzakelijk zijn en dus goedkeuring van de U-raad vereisen.

Brief

De universiteitsraad liet weten juridisch advies in te gaan winnen en met een brief te komen die woensdagmiddag 23 oktober, na het ter perse gaan van Observant in de plenaire vergadering besproken wordt. Ook het college komt met documenten. Collegevoorzitter Paul benadrukte nogmaals dat hij en zijn collega’s graag over dit onderwerp willen discussiëren en niet uit zijn op een “geschil”. Dat wil men voorkomen. Een geschil moet worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht die onderzoekt of een minnelijke schikking mogelijk is. Lukt dit niet dan gaat de zaak naar de landelijke geschillencommissie medezeggenschap.

Paul beloofde dat er tot de komende vergadering geen onomkeerbare stappen worden gezet in de werving van de decanen.

Psychologie

De nieuwe procedure voor de decaansbenoeming kreeg ook kritiek in de jongste faculteitsraadsvergadering van psychologie en neurowetenschappen (FPN). Deze faculteit moet op zoek naar een opvolger voor vertrekkend decaan Anita Jansen. De raad concludeerde dat het merendeel van de BAC straks bestaat uit het college van bestuur en leden die door hen zijn aangewezen. Terwijl een decaan er toch eerst en vooral voor de faculteit is, klonk het. Ook was er commentaar op de werving van een externe kandidaat. Een decaan moet met iedereen kunnen samenwerken binnen de faculteit, betoogde een raadslid. “Daarom zou het ook niet iemand van buitenaf moeten zijn. Die weet niet hoe het hier precies gaat en het kost veel tijd om dat te ontdekken.”