Geen persbericht over migrantenonderzoek vanwege Wilders en Baudet?

29-10-2019

Maakt de afdeling marketing en communicatie politieke afwegingen bij het al dan niet verspreiden van persberichten? Een studie over migranten is begin dit jaar niet breed bekend gemaakt, omdat populisten ermee aan de haal konden gaan. Nee, dat was niet de reden, aldus de woordvoerders.

Januari 2019. Jean-Paul Selten, psychiatriehoogleraar in Maastricht en psychiater in Leiden, heeft een studie gepubliceerd over het verhoogde risico op psychoses onder migranten. Selten wil graag dat er een persbericht wordt rondgestuurd en neemt contact op met de voorlichters.

Hij krijgt echter nul op het rekest. De communicatieafdeling vindt het “riskant”, is bang dat populisten als Wilders en Baudet de resultaten voor eigen gewin gebruiken. Aldus Selten. Uit zijn studie blijkt namelijk dat migranten met een zwarte huidskleur het meeste risico lopen op een psychose: vier keer zoveel als de autochtone bevolking in het land van aankomst.

Selten is “not amused”, maar dringt niet verder aan omdat hij het gevoel heeft dat hij voor een voldongen feit staat.

Dat was niet het geval, zegt UM-woordvoerder Mark van der Linde, met wie Selten heeft overlegd. Van der Linde heeft scenario’s geschetst, zegt hij. “En bij de migrantenstudie was een daarvan dat populistische politici aan de haal gaan met de bevindingen. Je probeert je een beeld te vormen van hoe iets landt in de samenleving.”

Het ‘populistische’ scenario was volgens Van der Linde niet de reden om geen persbericht te verspreiden. “Dat doen we nog maar zelden als het om onderzoek gaat. Het levert te weinig op. Voor Seltens studie hebben we wel journalisten bij de kwaliteitskranten persoonlijk benaderd. Trouw en de Volkskrant. Maar die zijn niet tot publicatie overgegaan.”

Bij elk verzoek van onderzoekers, zegt Gert van Doorn, hoofd media-relaties, wordt een strategie uitgestippeld. “Als wij een interview weten te regelen in een kwaliteitskrant, is de kans op een genuanceerd verhaal groter. Tegelijk, omdat media elkaar volgen, kun je rekenen op een brede roll out.”

Waarom Van der Linde de scenario’s wel schetst, blijft eerst onduidelijk. Niet om in kaart te brengen wat wel en niet wenselijk is, zegt hij. Dat populisten de uitkomsten kapen, is niet per se iets wat hij wil voorkomen. Wel ziet hij als zijn taak om onderzoekers erop te wijzen wat er kan gebeuren.

Valt dat te voorspellen? Soms wel, zegt Gert van Doorn. “Je weet wel welke thema’s gevoelig liggen.” Een paar jaar geleden had de afdeling een interview bij NRC geregeld met Susan Rutten [bijzonder hoogleraar islamitisch familierecht]. Het woord ‘sharia’ zou geen enkele keer zijn gevallen tijdens het gesprek. Toch was de kop: Overheid moet oog hebben voor goede delen van shariarecht. “Dan weet je: dit gaat gedonder opleveren.”

En dat gebeurde ook. Rutten stond ineens bekend als de ‘shariaprofessor’, ontving bedreigingen en in de Limburgse Provinciale Staten en de Tweede Kamer werden vragen gesteld. Later gaf NRC in een hoofdredactioneel toe, aldus Van Doorn, dat de kop de lading niet dekte. “Dit is het spanningsveld waar we mee te maken hebben bij het wegzetten van onderzoek.”

Van der Linde: “Ook toen heb ik Rutten vooraf gewaarschuwd over wat er kan gebeuren. Maar het was geen reden om de pers niet op te zoeken.”

Geen persbericht over migrantenonderzoek vanwege Wilders en Baudet?
Thierry Baudet