Goede score NSE betekent niet per se goede score Keuzegids

Keuzegids 2020: University Colleges aan kop

27-11-2019

MAASTRICHT. De UM is de meest internationale universiteit, de European Law School met bijna 84 procent buitenlandse studenten de meest internationale studie. Maar gaat het om de kwaliteit, dan bungelt de Law School in de Keuzegids Universiteiten 2020 onderaan. De uitslag van de Nationale Studenten Enquête (NSE) vertelt echter een ander verhaal.

De Keuzegids 2020 die woensdag 27 november verscheen, beoordeelt zoals ieder jaar de universitaire bacheloropleidingen in Nederland. De gids baseert zich op (een deel van) de uitslagen van de Nationale Studentenenquête (NSE) en de visie van experts (kwaliteitskeurmeester NVAO, onderzoeksinstituut ROA, universiteitenkoepel VSNU). De algemene conclusie dit jaar: meer studenten, grotere universiteiten, maar ook hogere kwaliteit. Dat alles geldt ook voor de Universiteit Maastricht die de studentenaantallen ziet groeien en een plaats stijgt (vierde) op de ranglijst van de zogenoemde ‘overige’ universiteiten. Onbetwist koploper in deze categorie is Wageningen, hekkensluiter is de Erasmus Universiteit.

Met zes UM-studies in de top tien van bacheloropleidingen met het hoogste percentage internationale studenten, en grote tevredenheid (“topscorer”) over het Engels van docenten, is Maastricht ook de meest internationale universiteit.

Koplopers

Over koplopers gesproken: het University College Maastricht en het University College Venlo steken opnieuw met kop en schouders boven de andere UM-bachelors uit. Hun studenten loven onder andere het programma, de docenten, toetsing en wetenschappelijke vorming. Met het rapportcijfer 8,4 behoren ze tot de achttien best beoordeelde universitaire opleidingen van Nederland.

De scores van gezondheidswetenschappen (7,0), International Business (7,2) en geneeskunde (7,4) - alle drie op een derde plaats in hun categorie - vallen ook positief op.

Het Science Programme, het ‘derde’ College aan de UM dat in 2011 startte, voert de landelijke groep natuurwetenschappelijke interdisciplinaire bachelors aan met een 8,2 in 2020. Een fractie lager dan de 8,4 in 2019 maar steevast hoog, want in ’18 scoorden ze al een 7,8.  

Vreemd

Een hoge plaats in de rangorde zegt soms weinig over het uiteindelijke rapportcijfer in de Keuzegids. Zo staat European Studies op een gedeelde ‘eerste’ plaats (van twee), maar komt het niet verder dan een 5,0 en staat het met biomedische wetenschappen (5,0) en de European Law School (4,8) onderaan als het gaat om de Maastrichtse bachelors. Hun studenten zijn minder tevreden dan de collega’s in de rest van het land over onder andere de toetsing en de haalbaarheid van het programma. Ook de uitval in het eerste jaar is vergeleken met andere studies hoog.

Toch lijkt er hier iets vreemd aan de hand. Wie kijkt naar de NSE-uitslag (Nationale Studenten Enquête) van bijvoorbeeld de European Law School ziet een klinkende uitslag: een 4 op een vijfpuntsschaal. (Ter vergelijking: geneeskunde haalde een 4,3, het UCM een 4,4.) Ook het oordeel van de experts van de NVAO is goed. Voor biomedische wetenschappen en European Studies gaat eenzelfde verhaal op. Hoe kan het dan dat deze drie het zo matig doen in de Keuzegids? Een data-analist van de Keuzegids: “Het niveau van het Nederlandse onderwijs is goed. De NSE stelt honderd vragen aan studenten, wij selecteren er dertig voor de gids en vergelijken dan de scores met het landelijk gemiddelde. ELS zit volgens onze methode onder het landelijk gemiddelde.” Oftewel de andere opleidingen doen het nog beter.

Goede score NSE betekent niet per se goede score Keuzegids
Keuzegids