Hoorzittingen voorlopig niet in Engels

04-12-2019

MAASTRICHT. Voorlopig zal er nog steeds Nederlands worden gesproken tijdens de hoorzittingen van de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag aan de Universiteit Maastricht. Buitenlandse medewerkers die de taal niet machtig zijn, zullen zelf voor een tolk moeten zorgen. Omdat het hier gaat om een ‘paraplu-regeling’ waar drie instellingen – UM, Zuyd Hogeschool en Open Universiteit – bij zijn betrokken, zegt het Maastrichtse college van bestuur de procedure niet eenvoudig aan te kunnen passen.

Aanleiding is het verhaal van een buitenlandse promovenda die zich had beklaagd over haar promotor, maar tot haar verbijstering werd opgeroepen voor een hoorzitting in het Nederlands. En dat terwijl de Universiteit Maastricht zich profileert als internationale universiteit, flink wat buitenlandse studenten en stafleden telt en Engels als voertaal hanteert in allerlei raden en commissies. 
De Klachtencommissie Ongewenst Gedrag is een adviesraad die zich buigt over gevoelige kwesties als discriminatie, agressie, intimidatie en geweld. Doordat deze onafhankelijk opereert, kan het Maastrichtse college van bestuur zich er niet zomaar in mengen, vertelt Cenay Akin, adjunct-directeur van Juridische Zaken. Bovendien worden formele procedures volgens haar “in beginsel allemaal in het Nederlands gevoerd”.

Wat het complex maakt: het gaat hier om een regeling van zowel de UM als de Open Universiteit als Zuyd Hogeschool. Aanpassingen zouden aan de medezeggenschapsraden van de drie instellingen moeten worden voorgelegd. Maar, zegt Akin: “In de tussentijd beziet het CvB zo nodig in individuele gevallen de noodzaak en mogelijkheid tot maatwerkoplossingen.” Wat die maatwerkoplossingen behelzen, blijft onduidelijk in de schriftelijke reactie van Akin. Kennelijk geen wijziging van de voertaal in deze casus.
De promovenda was op advies van haar advocaat in elk geval niet present op de hoorzitting. Dit vanwege de “bevooroordeeldheid” van de commissie, deels door de voertaal en deels doordat ze apart zou worden gehoord van de beklaagde, terwijl uitgangspunt bij dit soort zaken is dat beide partijen in elkaars aanwezigheid worden ondervraagd.

Auteur: Wendy Degens
Categoriëen: Nieuws,
Tags: taal,omgangsvormen,commissie,klacht

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.