UM’er benoemd tot lid van De Jonge Akademie

11-12-2019

MAASTRICHT. Hilde Verbeek, onderzoeker bij de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg, is benoemd tot lid van De Jonge Akademie. Verbeek is de zesde Maastrichtse onderzoeker die tot het illustere gezelschap is toegetreden. In deze ronde zijn tien nieuwe leden benoemd.

Nadat ze eenmaal genomineerd was, samen met ruim tachtig andere kandidaten, moest ze op gesprek. Het zou twintig minuten duren, maar na een kwartier stond ze alweer buiten. Dat is een heel goed of een heel slecht teken, dacht ze. De rest is geschiedenis.

Verbeek doet onderzoek naar de zorgomgeving voor kwetsbare ouderen, in het bijzonder in de verpleeghuiszorg. Ze bestudeert vernieuwingen zoals kleinschalige woonvormen en woonboerderijen, en de impact daarvan op de kwaliteit van leven en het functioneren. Eerder bleek uit haar promotieonderzoek dat ouderen met dementie in een kleinschalige, huiselijke omgeving niet beter af zijn dan in verpleeghuizen.

De Jonge Akademie – onderdeel van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) -  is een platform van jonge, getalenteerde onderzoekers die een brede belangstelling koesteren voor wetenschap en beleid. Verbeek wil zich sterk maken voor team science. “Dat voeren we ook op de Academische Werkplaats hoog in het vaandel. Wetenschap bedrijf je nu eenmaal niet alleen, ondanks het ideaalbeeld van de slimme wetenschapper die op eigen houtje de meest ingewikkelde theorieën bedenkt.”

Ook vindt ze het belangrijk om de maatschappij bij de wetenschap te betrekken. Dat is eveneens iets wat de Academische Werkplaats Ouderenzorg uitdraagt; die heeft een samenwerking op poten gezet met zeven regionale aanbieders van ouderenzorg, Hogeschool Zuyd, Gilde Zorgcollege, en Vista College. “Daarbinnen worden groepen geformeerd, met artsen, verpleegkundigen en burgers, die elke maand de koppen bijeensteken.”

Verbeek is de zesde UM’er die in de 15-jarige geschiedenis van de Jonge Akademie wordt toegelaten. De voorgangers waren Stephan Smeekes (SBE), Raf de Bont (CMW) Alexander Sack (FPN), Monica Claes (rechten) en Marjolein van Asselt (CMW). De benoeming is voor vijf jaar.

UM’er benoemd tot lid van De Jonge Akademie
Hilde Verbeek