FPN wil geld voor verbetering onderwijs anders besteden

23-01-2020

MAASTRICHT. Meer intensieve contacturen voor alle eerste- en tweedejaars, dat was vorig jaar de afspraak die in de universiteitsraad door studenten en college van bestuur werd gemaakt. De faculteit psychologie en neurowetenschap denkt nu het geld beter te kunnen besteden. 

De afspraak is onderdeel van de kwaliteitsafspraken – hierin staat hoe het geld dat is vrijgekomen door de afschaffing van de basisbeurs gebruikt moet worden om het onderwijs te verbeteren. Zo moeten eerste- en tweedejaars minstens zeven intensieve contacturen per week hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om een practicum of een tutorbijeenkomst. Een college telt niet. Hoewel de psychologiestudenten daar in sommige perioden ruim aan komen, halen ze het in andere perioden niet. Gemiddeld komen ze wel op zeven uur uit, maar zo mag niet worden gerekend. 

De faculteit wilde in eerste instantie de uren conform afspraak verhogen, maar daar waren de studenten niet gelukkig mee. Zij ervaren de studiedruk al als behoorlijk hoog en vinden het juist prettig dat in sommige blokken het aantal intensieve uren wat minder is. Van het voorgestelde compromis – vraag-antwoordsessies in de week voor het tentamen – vroeg de faculteitsraad zich af hoeveel dat bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Daarom stelt het bestuur voor om het geld te besteden aan de verbetering van toetsing. Dat is ook onderdeel van de kwaliteitsafspraken, maar een andere categorie. Dat kan echter niet zonder goedkeuring van de U-raad. De faculteitsraad heeft al groen licht gegeven. 

Toetsing is al jaren een zwak punt van de faculteit. Alle studieprogramma’s scoren er laag op in de Nationale Studentenenquête, terwijl de studenten voor de rest tevreden zijn. Er zijn al maatregelen genomen, maar met het extra geld van de intensieve uren zouden er 150 werkuren beschikbaar komen. Die kunnen bijvoorbeeld ingezet worden om de toetsing diverser te maken door meer open vragen in de tentamens op te nemen. 

De vraag is nu of de U-raad met dit plan gaat instemmen. Vorig jaar gaf de raad niet zonder slag of stoot goedkeuring aan de kwaliteitsafsprakenplannen van FPN. Men twijfelde toen of de psychologen wel al hun onderwijsgeld daadwerkelijk aan onderwijs besteden. Na uitleg van de decaan en directeur, gaf de U-raad toch groen licht.