Heropening wetenschapsfraudezaak UM-hoogleraar cardiologie

29-01-2020

MAASTRICHT. De cardiologiehoogleraar die wetenschappelijk zou hebben gefraudeerd, krijgt buiten de reguliere procedure om, een vierde kans om zich te verdedigen. Dit op verzoek van het college van bestuur. De Commissie Wetenschappelijke Integriteit had al een advies gereed.

De Griekse promovenda Eleni Liapi beticht haar voormalig promotor, een cardiologieprofessor werkzaam bij onderzoeksinstituut Carim, van sjoemelen met beelden en het ‘opleuken’ van meerdere subsidieaanvragen. Liapi beklaagde zich hierover bij de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) in juli 2019. Deze onderzocht de zaak de afgelopen maanden en vroeg een expert om raad; deze wil anoniem blijven.

Op 16 januari, ver na de behandelingstermijn van de klacht, stuurde de professor nogmaals een schriftelijke verdediging naar de commissie. Ze zegt daarin dat ze zich nu pas realiseert dat haar carrière op het spel staat en dat ze eerder niet uitgebreid genoeg is ingegaan op de inhoud van de klachten. Daartoe kreeg ze in oktober twee keer de kans van de CWI. In november volgde een hoorzitting waar ze ook haar verhaal mocht doen. De klachten van de promovenda, schrijft ze,  riepen bij haar een “gevoel van weerstand” op, dit vanwege de verstoorde arbeidsrelatie, “de emotionele toon” en “de insinuaties”. Ze deed de klachten af als “absurd” en nam ze niet serieus genoeg. Dat probeert ze nu recht te zetten met een nieuw zeventien pagina’s tellend document – met allerlei bijlagen en een getuigenis van een laborant.

Toen de brief van de hoogleraar binnenkwam, had de CWI haar advies klaar (overigens met veel vertraging: de vastgestelde termijn van twaalf weken is ruim overschreden). Wat moest de commissie nu met die nieuwe informatie? De commissieleden, drie emeriti-professoren van de UM, lieten het college beslissen. De vraag is wel of de spelregels niet zijn veranderd tijdens het spel. Woordvoerder Elbersen spreekt dat tegen. In de klachtenregeling van de CWI is geen artikel opgenomen over aanvullende procedures, maar er staat wel dat “in gevallen waarin deze regeling niet voorziet” het college van bestuur beslist.

Waarom wilde het college de zaak heropenen? “Vanwege het belang” van de nieuwe informatie,meldt Elbersen, maar ook “in het belang van alle partijen” en vanwege “uiterste zorgvuldigheid”. Om dat belang te kunnen wegen, heeft het college hoe dan ook het document van de hoogleraar ingezien. Vreemd, vindt Liapi’s advocaat. In Dagblad De Limburger zegt hij: “Ons is meegedeeld dat er geen stukken zijn gewisseld tussen de commissie en het college van bestuur. Dat is dus kennelijk wel gebeurd.” De hele gang van zaken maakt volgens hem “een zeer onzorgvuldige indruk”. Hij wil het eerste advies ook inzien.
Liapi krijgt tijdens deze spoedprocedure de kans om opnieuw schriftelijk te reageren. Wellicht volgt er ook nog een tweede hoorzitting. Binnen drie weken komt de commissie met een nieuw advies.

Heropening wetenschapsfraudezaak UM-hoogleraar cardiologie
fraud
Auteur: Wendy Degens
Simone Golob
Categoriëen: Nieuws, Wetenschap
Tags: fraude,integriteit,rechtbank,arbeidsconflict,cardiologie

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.