Twee nieuwe decanen: Harald Merckelbach voor psychologie, Annemie Schols voor FHML

19-02-2020

MAASTRICHT. Harald Merckelbach, hoogleraar rechtspsychologie, wordt per 1 mei opnieuw decaan van de faculteit psychologie en neurowetenschap. Hij volgt prof. Anita Jansen op die een grote Zwaartekrachtsubsidie (20 miljoen) binnenhaalde en terugkeert naar de wetenschap. Annemie Schols, directeur en onderzoeker van Nutrim, volgt per 1 juni prof. Albert Scherpbier bij de faculteit Health Medicine and Life Sciences op. Hij gaat met pensioen.

Het gaat hier om interne kandidaten en dat is extra interessant, vooral in het licht van de recente discussie in de universiteitsraad. Waar de rector veel ruimte wilde laten voor externe werving, wist de U-raad dat terug te draaien naar een voorkeur voor een hoogleraar vanbinnen de faculteit. Bij de faculteit Arts & Social Sciences wordt nog gezocht naar een opvolger voor prof. Sophie Vanhoonacker wier termijn in september 2020 afloopt.

Harald Merckelbach weet wat de functie inhoudt, want hij was al een keer decaan (2006-2009). “Ik ben verknocht aan deze faculteit”, verklaart hij. “Mijn laatste boek is net af. Ik kan natuurlijk het zoveelste artikel gaan schrijven of het zoveelste boek, maar ik vind het leuk om weer te besturen.”

Er is werk aan de winkel, klinkt het. “Als me iets zorgen baart, dan is het wel de politieke discussie over het Nederlands als academische voertaal. Vaak wordt psychologie als voorbeeld genoemd: de afgestudeerden moeten het Nederlands machtig zijn omdat ze met patiënten praten. Dat is een primitief idee, alsof alle psychologen psychotherapeut worden. Wij moeten dat beeld corrigeren. Onze arbeid- en organisatiepsychologen gaan straks in internationale bedrijven aan de slag. Onze MRI-specialisten opereren in een internationale context. Ik vind dat zowel het Nederlands als het Engels vertegenwoordigd moet zijn.”

Een ander punt van zorg is de reputatie van de wetenschap en die van de psychologie in het bijzonder. “We hebben de afgelopen tijd veel averij opgelopen. Ik vind open science en transparantie erg belangrijk. Dat mag geen vrijblijvende zaak zijn.” En dan is er nog de cultuur aan de universiteiten: “De universiteit is in toenemende mate een organisatie waar burn out-achtige klachten aan de orde van de dag zijn. Medewerkers voelen zich opgejaagd, ze moeten subsidies binnenhalen en hun quotum aan artikelen publiceren. Voor studenten geldt hetzelfde, ook zij worden opgejaagd. We moeten het tij zien te keren. De universiteit moet weer een instituut zijn waar rust heerst, met tijd voor reflectie. Het nieuwe VSNU-rapport Erkennen en waarderen vind ik heel goed. Dat laat zien dat wetenschap meer is dan het turven van het aantal artikelen.”

De huidige decaan Anita Jansen vertrekt net voor het aflopen van haar eerste termijn (juni 2020) van vier jaar. Gaat hij voor een of twee termijnen, dus vier of acht jaar? “O, dat weet ik niet, daar heb ik niet over nagedacht. We zien het wel. Zolang iedereen denkt we hebben weinig last van hem en hij doet het goed, ga ik door.”

Eerste vrouw

De Faculty of Health, Medicine and Life Sciences kiest met Annemie Schols voor het eerst voor een vrouw als decaan. “Ik sta op een punt in mijn carrière waarin ik trots kan terugblikken op hetgeen ik met mijn onderzoeksteam en met Nutrim bereikt heb”, schrijft Schols in een eerste reactie via de mail. “Ik heb veel vertrouwen in de verdere ontwikkeling daarvan zonder directe aansturing door mijzelf. Het kriebelde om een nieuwe uitdaging aan te gaan.”  

Schols wilde graag een bestuurlijke academische functie. Dat wordt nu decaan van de FHML. “Ik voel een grote loyaliteit ten opzichte van de UM, waar ik me vanaf het moment dat ik als promovendus werd binnengehaald met veel plezier heb kunnen ontwikkelen. Met succes. Dat gun ik anderen ook.” 

Schols gaat eerst de organisatie opnieuw verkennen. “Luisteren naar suggesties en kijken waar eventuele knelpunten zitten.” Ze ziet mogelijkheden voor het verder uitbouwen van de faculteit. “Door de verbinding tussen de onderzoeksscholen en –instituten te stimuleren en faciliteren, door de integratie van onderzoek en onderwijs te versterken en nog meer aandacht te hebben voor de impact ervan, bijvoorbeeld door de samenwerking met het MUMC+ en Brightlands.”  

Cleo Freriks, Riki Janssen

 

Twee nieuwe decanen: Harald Merckelbach voor psychologie, Annemie Schols voor FHML
Annemie Schols en Harald Merckelbach