“Ik ben direct, ik ben Oostenrijkse"

Christine Neuhold nieuwe decaan Fasos

04-03-2020

MAASTRICHT. Christine Neuhold, hoogleraar EU Democratic Governance en directeur van de UM Campus Brussel, wordt de nieuwe decaan van de faculteit Arts & Social Sciences. Zij volgt per 1 september 2020 prof. Sophie Vanhoonacker op.

Twee weken geleden werd al bekend dat prof. Harald Merckelbach per 1 mei prof. Anita Jansen opvolgt als decaan van de faculteit psychologie en neurowetenschap, en dat prof. Annemie Schols per 1 juni de plaats inneemt van prof. Albert Scherpbier bij de faculteit Health Medicine and Life sciences.

Hiermee zijn alle drie de decaansvacatures ingevuld met interne kandidaten. In het licht van de recente discussie in de universiteitsraad is dat een interessante ontwikkeling: waar de rector veel ruimte wilde laten voor externe werving, wist de U-raad dat terug te draaien naar een voorkeur voor een hoogleraar vanbinnen de faculteit. 

De man-vrouw verhouding in de top van de UM blijft daarmee onveranderd: drie vrouwen (de rector en twee decanen) en zes mannen (voorzitter en vicevoorzitter college van bestuur en vier decanen).

Nadenken

Christine Neuhold (48) is een ervaren bestuurder die haar sporen heeft verdiend als directeur van het onderzoeksprogramma Politiek en Cultuur in Europa, directeur van de UM Campus Brussel, lid van het faculteitsbestuur en hoofd van de capaciteitsgroep politieke wetenschappen. Ze heeft er wel even moeten nadenken, zegt ze, het “was geen gemakkelijke beslissing om ja te zeggen tegen het decanaat, een functie met veel verantwoordelijkheid.” Maar de presentatie van rector Rianne Letschert over het nieuwe HR-beleid aan Nederlandse universiteiten Ruimte voor ieders talent, gaf de doorslag. “Ik dacht: hier wil ik aan meewerken. Met dit plan kunnen we echt het HR-beleid diversifiëren. Ik ben vier jaar vakgroepsvoorzitter geweest van politieke wetenschappen en het grootste issue was het personeelsbeleid: medewerkers hadden niet veel mogelijkheden om door te stromen naar een hogere functie, er was nauwelijks ruimte voor verschillende carrièrepaden.”

Ze kiest, net als haar voorganger Sophie Vanhoonacker, voor een termijn van vier jaar. “Het is een zware functie en ik denk dat het goed is om niet te lang op het pluche te blijven zitten. Ik geloof in een tijdige wisseling van de wacht.”

Motto

Haar motto voor de komende vier jaar is “Keep on moving forward. Dat heb ik ook verteld tijdens mijn presentatie aan de benoemingsadviescommissie, de faculteitsraad en het college van bestuur. Ik wil verder gaan op de weg die het huidige bestuur is ingeslagen, ik wil datgene wat we in huis hebben versterken en fine tunen. Er is veel gebeurd de afgelopen tijd. Het HR-beleid is in beweging en vraagt om actie. We hebben een mooi curriculum, een nieuw bachelorprogramma, Digital Society. In september start de UM-brede bachelor Global Studies. Ik zou graag nog beter aan de buitenwereld laten zien wat wij doen bij Fasos. Eigenlijk richten wij ons in ons onderwijs en onderzoek op ‘global transformation and its societal impact’: wat zijn de wereldwijde uitdagingen, wat is de maatschappelijke impact van bijvoorbeeld migratie, digitale ontwikkelingen?”

Oostenrijkse

Wat voor een decaan krijgt de faculteit? Ze lacht. “Ik heb veel gemeen met Sophie, ik werk al twintig jaar met haar samen en wil haar werk voortzetten en niet zoveel veranderen. Zij is open, eerlijk en integer. Dat wil ik ook zijn. Maar ik ben directer, ik ben Oostenrijkse. Ik wil dingen graag snel geregeld hebben, ik ben ongeduldig, dat weet ik ook. Het kan een probleem zijn, maar ook een kracht. Maar net als Sophie ben ik uit op consensus. Dat vind ik heel belangrijk.”

“Ik ben direct, ik ben Oostenrijkse
neuhold