Corona: Studenten starten petitie ‘Shut down Maastricht University’

11-03-2020

MAASTRICHT. Afgelopen dinsdag startten drie Maastrichtse eerstejaars een petitie waarin ze de Universiteit Maastricht oproepen de deuren te sluiten vanwege het coronavirus. Binnen twintig uur is die al meer dan duizend keer ondertekend. Maar voorlopig is sluiting nog niet aan de orde. In Randwyck merken studenten al de gevolgen van strengere maatregelen in het ziekenhuis. Zij worden opgeroepen het MUMC zoveel mogelijk te mijden; coassistenten zijn voorlopig niet welkom op de operatiekamers.

De acties die de Universiteit Maastricht tot nu toe heeft ondernomen zijn volgens de Italiaanse studenten Benedetta Di Cesare, Vasco De Mauro en Clementina Rolando niet genoeg. Zij zijn dinsdagmiddag een petitie gestart op de website change.org. De studenten roepen op tot strengere maatregelen. Ze maken zich “extreem veel zorgen” over het gebrek aan awareness in Nederland. Daarbij refereren ze aan de benarde situatie in hun eigen thuisland. In Italië zijn alle universiteiten en scholen in elk geval dicht tot 3 april. “Er moet hier proactiever worden gehandeld”, vindt het drietal. De UM-gebouwen moeten volgens hen dan ook zo snel mogelijk dicht. Dat zou tevens een boodschap zijn aan het kabinet om nu al, in deze ‘indamfase’, meer te doen. “Er moet hier proactiever worden gehandeld”, vindt het drietal. De UM-gebouwen moeten volgens hen dan ook zo snel mogelijk dicht. Dat zou tevens een boodschap zijn aan het kabinet om nu al, in deze ‘indamfase’, meer te doen.
Colleges, onderwijsgroepen en tentamens gaan nog gewoon door aan de UM. De beslissing om alles dicht te gooien is niet aan het college van bestuur. Zelfs als ze dat hier in Maastricht al zouden willen – wat nu nog niet het geval is –dan kan dat alleen na advies van de GGD of een besluit van de burgemeester. Dat heeft het ministerie van Onderwijs alle onderwijsinstellingen afgelopen maandag in een brief op het hart gedrukt. Zonder advies moeten ze gewoon “op grond van de bekostigingsvoorwaarden” onderwijs verzorgen.

Christian Hoebe, hoogleraar aan de UM en hoofd infectieziektebestrijding bij de GGD Zuid Limburg denkt dat het vooral een “collectieve verantwoordelijkheid” is waarbij een universiteit, lokale bestuurders en GGD samen aan tafel zitten. Bovendien verwacht hij dat ingrijpende maatregelen, zoals sluitingen van universiteiten, eerder vanuit Den Haag komen dan van plaatselijke autoriteiten, omdat het hier om een zogeheten a-ziekte gaat (dan mag de overheid ‘dwingende maatregelen’ opleggen).
Over de petitie van de studenten zegt Hoebe: “Ik snap de zorgen. De situatie in Italië is een nachtmerrie waarvan we hopen dat we die in Nederland niet krijgen. Op dit moment zijn we hier nog niet in die fase. Sluiting is nu niet aan de orde.”

Het MUMC, dat tot nu toe één patiënt telt met een coronabesmetting, heeft striktere maatregelen genomen dan de universiteit: medewerkers wordt “ten zeerste afgeraden” om naar symposia of bijeenkomsten in Nederland of buitenland te gaan, licht persvoorlichter Nieky van Steenkiste toe. Ook zijn tot 1 april alle evenementen, congressen en recepties afgelast.
Vanwege de verwevenheid van de faculteit Health Medicine en Life sciences (FHML) en het MUMC (de gebouwen zitten aan elkaar vast, een groot deel van het universitair personeel werkt ook in het ziekenhuis en studenten lopen er coschappen) is aan studenten en medewerkers van de faculteit gevraagd om het ziekenhuis zoveel mogelijk te mijden. Er mag geen gebruik meer worden gemaakt van het personeelsrestaurant. Alleen de doorgangen met het ziekenhuis op niveau 1 zijn open. De andere zijn gesloten.

Coassistenten mogen verder geen taken meer doen waarbij mondkapjes of andere beschermingsmaterialen nodig zijn, zoals op de OK. Volgens persvoorlichter Van Steenkiste zijn beschermende middelen “uitsluitend nog beschikbaar” voor mensen “die strikt noodzakelijk zijn voor de patiëntenzorg”. In de faculteitsraadsvergadering van afgelopen dinsdag vertelde FHML-decaan Scherpbier dat nog moet worden besloten hoe om te gaan met co’s die vertraging oplopen.

De Universiteit Maastricht telt nu (woensdag 11 maart) één persoon met het coronavirus: een in Aken woonachtige postdoc van het departement Data Science and Knowledge Engineering. Zij is uit voorzorg thuisgebleven nadat vermoedelijk in Duitsland de besmetting was opgelopen. Op dat moment waren er nog geen klachten. Volgens Nick Bos, vicevoorzitter van het college van bestuur en hoofd van het crisismanagementteam (hij neemt de woordvoering op zich), gaat het goed met de medewerker; de ziekteverschijnselen zijn “mild”. De drie collega’s waarmee zij contact had – zij was op woensdag na carnaval aan het werk op de universiteit – zijn inmiddels al twee weken symptoomvrij, zo werd gisteren meegedeeld in een universiteitsraadcommissie.

Corona: Studenten starten petitie ‘Shut down Maastricht University’
corona