"We moeten de menselijke kant ook in de gaten houden, voor staf en studenten"

26-03-2020

MAASTRICHT. Al het Maastrichtse onderwijs draait tot het eind van dit academisch jaar op afstand. Maar wat vraagt dit van staf en studenten? Onderwijsgroepen draaien op Zoom, Microsoft Teams of Blackboard; docenten buigen zich over online colleges. En hoe zit het met de grootschalige tentamens in het MECC? Wat zijn de alternatieven?

“Alles is erop gericht, zo benadrukt Jessica Mesman, portefeuillehouder onderwijs bij de faculteit cultuur- en maatschappijwetenschappen (Fasos), om te zorgen dat studenten geen studievertraging oplopen. Daarnaast probeert het faculteitsbestuur “te voorkomen dat onze staf tot 31 augustus door moet werken en dan op 1 september weer moet beginnen. Het onderwijs is heel belangrijk, maar we moeten de menselijke kant ook in de gaten houden, voor staf en studenten.” Daar sluit Mirjam oude Egbrink, wetenschappelijk directeur van het onderwijsinstituut van de faculteit Health Medicine en Life sciences (FHML), zich bij aan. Gelukkig zijn in haar faculteit de meeste colleges voor het grootste deel al online beschikbaar. “We hebben opnames van vorig jaar en het jaar daarvoor.”

Ook bij rechten zijn in het verleden al colleges opgenomen. Wie opnieuw aan de bak moet vanwege een nieuw college, mag dit zo eenvoudig mogelijk doen. Aan docenten zijn minimumeisen gesteld, vertelt opleidingsdirecteur Sjoerd Claessens. Maar wie geavanceerdere software heeft en er ook technisch mee uit de voeten kan, krijgt carte blanche van het faculteitsbestuur.
In de tussentijd zoekt men bij alle faculteiten naar best practices. Tips en tricks worden gedeeld zodat iedereen van elkaar kan leren. Geen overbodige luxe, omdat er in periode 5 en 6 ook online wordt gewerkt.

Wat toetsing betreft komt de universiteit voor grotere uitdagingen te staan. Alle tentamens en herkansingen die vanaf volgende week gepland staan in het MECC of in een andere toetshal, moeten worden vervangen door een alternatief op afstand. Bij rechten en cultuur- en maatschappijwetenschappen stappen ze over op een paper (“de meeste examens zijn bij Fasos al in de vorm van een paper”, zegt Jessica Mesman), een take home tentamen of een toets met essay-vragen die binnen een afgesproken tijdsbestek moet zijn gemaakt. Soortgelijke plannen circuleren bij de meeste Maastrichtse opleidingen.

Een grote faculteit als de School of Business and Economics (SBE) verplaatst de tentamens van deze periode waarschijnlijk naar juni of juli en zal een online variant moeten bedenken waarmee tot zo’n duizend studenten bediend kunnen worden. Een besluit is nog niet genomen door het bestuur. Volgens Mark Vluggen, directeur bacheloronderwijs van SBE, gaat het hier om het merendeel van de eerste- en tweedejaars vakken. Docenten van kleinere vakken kunnen de tentamens vervangen door mondelinge toetsing, via Skype. Vluggen: “Daar moeten in ieder geval twee examinatoren virtueel bij aanwezig zijn en de student moet zich kunnen identificeren.”

Oude Egbrink van FHML: “Kleine groepen, zoals sommige masters, krijgen een take-home tentamen, een dataset die ze moeten analyseren en interpreteren of ze schrijven een essay.” Tegelijkertijd stipt ze een keerzijde aan: “Ga maar eens driehonderd essays nakijken, dat is een megaklus. We moeten ook de werkdruk voor de docenten in de gaten houden.”

Bij het departement Data Science and Knowledge Engineering (DKE) houdt men de volgende periode een “opdracht gebaseerde manier van toetsing” aan, vertelt Mark Winands, opleidingsdirecteur voor drie masters. “Dit kan in de vorm van programmeeropdrachten, essays, besprekingen van wetenschappelijke artikelen et cetera. Het doel is om dit voor de meerderheid te doen.” Maar bij een aantal vakken lukt dat niet, omdat “we dan niet garant kunnen staan voor het behalen van de leerdoelen.” DKE bekijkt de mogelijkheid van online proctoring, het online afnemen van tentamens onder toeziend oog van een surveillant, de proctor. Hierbij maakt de student de toets achter de computer, thuis, en kijkt een docent mee via video-verbinding. Dit om vast te stellen dat de toets zelfstandig en “eerlijk” wordt gedaan, zegt Winands.

Dan de stages: faculteiten kijken wat mogelijk is op afstand. Volgens Oude Egbrink van FHML is het afhankelijk van de soort stage, maar ook hoe ver iemand al was met zijn stage. In overleg met de begeleider kan de student nu al een verslag schrijven of een alternatieve opdracht doen. “Onderzoek via online vragenlijsten kan gewoon doorgaan.”
Voor de coschappen is nog geen oplossing gevonden. “Daar zijn we druk in overleg over.” Wel adviseert de faculteit iedereen die in het buitenland coschappen loopt dringend terug naar Nederland te komen.

Redactie 

Een overzicht per faculteit is hier te vinden (dit is de stand van zaken op dinsdag 24 maart)

lockdowncorona