“Over de kwaliteit van het diploma valt niet te onderhandelen”

Peter Vermeer, voorzitter verzamelde examencommissies UM, over toetsen in tijden van corona

27-03-2020

MAASTRICHT. Een multiple choice-examen voor 800 studenten kun je niet vervangen door een take home-tentamen. Het nakijkwerk wordt ondoenlijk. Wat dan? De toets uitstellen en hopen dat het voor september toch nog in het Mecc kan plaatsvinden? Of kijken naar alternatieven? De examencommissies van de UM buigen zich bijna dagelijks over dit soort dilemma’s en zoeken naar oplossingen. Op maandag 30 maart begint de toetsperiode voor blok 4.

Een ding staat voorop, zegt Peter Vermeer, over de kwaliteit van het uiteindelijke diploma valt niet te onderhandelen. Alle studenten moeten – coronacrisis of niet – voldoen aan de doelen die hun opleiding stelt. Pas dan kunnen ze afstuderen. Van uitstel van de toetsen komt dus geen afstel. “We gaan geen gratis ECTS-punten weggeven. Er kan wel geschoven worden met onderdelen, maar hoe dat precies moet? Daar zijn we nog niet uit.”

Mecc

Vermeer is voorzitter van de examencommissie van de drie University Colleges (UCM, UCVenlo en het Science Programme) én samen met Sylvia Heeneman (FHML), voorzitter van de verzamelde Maastrichtse examencommissies, het CoBoE (Committee Board of Examiners). Observant spreekt hem op dinsdagochtend 24 maart. De avond ervoor is duidelijk geworden dat de overheidsmaatregelen om de corona-epidemie in te dammen zullen gelden tot 1 juni. “Tot gisteren leek uitstel van de grootschalige tentamens in het Mecc van bijvoorbeeld de School of Business and Economics, maar ook psychologie en rechten, naar juni haalbaar. Nu is dat onzeker. Je wilt een besluit nemen, maar de situatie verandert steeds. We willen dit studiejaar zoveel mogelijk onderdelen afronden. We zullen harde keuzes moeten maken, anders blijven we doorrommelen en zitten we daar komend jaar weer mee.”

Camera

De examencommissies buigen zich over die mogelijke keuzes. Vermeer: “Stel dat juni geen optie meer is voor de grootschalige toetsen, dan zou het kunnen dat de SBE alles over de zomer heentilt en de toetsen verplaatst naar de laatste week van augustus. Nadeel is dat je dan wel heel veel ECTS-punten stapelt. Maar we denken ook na over multiple choice-tentamens die studenten thuis binnen een bepaalde tijd kunnen maken terwijl de docent via een camera hen observeert. Dit om fraude te voorkomen. Als dit zou kunnen voor een grote groep, dan is dat een optie, we weten alleen nog niet hoe. Dat zoeken we nu uit, we kijken daarbij hoe andere universiteiten dat doen. Bijvoorbeeld in Hong Kong, dat eerst moest dealen met de demonstraties en bezettingen en nu met corona.”

Kwaliteit

Een ander punt: het kan dat noodzakelijke onderdelen van een programma nu niet aan bod kunnen komen omdat al het onderwijs online is. Dan is het zaak om vervangende opdrachten te bedenken zodat de student alsnog zijn punten haalt, zegt Vermeer. Ook kan de opleiding besluiten om een onderdeel dat in latere jaren nog terugkomt, nu deels te laten varen. “Stel, je hebt een inleiding in een vakgebied, in jaar twee en drie kom je daar op een verdiepende manier op terug. Je kunt op die latere momenten alsnog via bijvoorbeeld een college extra aandacht geven aan het gemiste onderdeel en via de toets zien of de student de stof uit jaar één beheerst. Je schuift dan door zonder aan kwaliteit in te boeten.”

Om te vervolgen: “Het is voor ons een nieuw terrein, we moeten puzzelen: wat kan en wat kan niet? We moeten bij ieder alternatief bepalen: toetsen we de leerdoelen én is het uitvoerbaar? Het is niet ideaal, maar we moeten roeien met de riemen die we hebben.” Komt nog bij dat examencommissies graag meezoeken naar een oplossing, maar tegelijkertijd gepaste afstand moeten houden. Zij moeten immers straks beoordelen of die nieuwe plannen voldoen aan de kwaliteitsnormen. Vermeer: “Dat is een dilemma, maar je wilt niet je eigen vlees gaan keuren.”

Take home

De kleinere opleidingen zoals de drie Colleges, maar ook studies bij rechten en Fasos, hebben het iets makkelijker. Zij kiezen in periode vier voor een alternatieve toetsing: denk aan een take home-tentamen of paper. “Die zijn bij hen niet ongebruikelijk, al kun je ze niet het hele programma inzetten.” 

Skills

Een ander verhaal zijn de essentiële praktische vaardigheden voor bijvoorbeeld studenten geneeskunde. Schuiven is soms heel lastig of onmogelijk, benadrukt Vermeer. “Je begint in jaar één en bouwt verder in de jaren daarop. Als je het nu niet goed doet, loop je komend jaar tegen de lamp. Voor de skillstrainingen is de coronacrisis een ramp. Die moeten we verplaatsen naar een later tijdstip.” Stel dat deze groep daardoor studievertraging oploopt, denkt hij hardop. Wie betaalt dan de extra studiekosten? “Daar moet de minister iets over zeggen.” Net als over de eerstejaars die nu uitstel krijgen van hun bindend studieadvies en in het zwartste scenario pas aan het einde van hun tweede jaar horen dat ze niet geschikt zijn voor de studie. “Hoeveel tijd houden zij over voor een nieuwe studie? Ookdat is een vraag aan de minister." 

“Over de kwaliteit van het diploma valt niet te onderhandelen”
Examens in het Mecc gaan dit academisch jaar niet door
Auteur: Riki Janssen

Loraine Bodewes

Tags: corona,examens,examencommissie,coboe

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.