Opinie: We zullen moeten leren leven met het coronavirus

10-04-2020

Het effect van het coronavirus laat zich het best vergelijken met dat van een tsunami of aardbeving. In tegenstelling tot de meeste natuurrampen treft deze pandemie niet slechts een land of streek, maar de hele wereld. De economische maatregelen die worden genomen om de verspreiding van het virus te beperken, zijn een vorm van wereldwijde rampenbestrijding, schrijft Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht.

Het coronavirus treft iedereen. Het is goed mogelijk dat tegen de tijd dat er een vaccin is, iedereen al besmet is geraakt met het virus. De economische schade die deze natuurramp veroorzaakt is enorm, hoewel de precieze omvang ervan nog moeilijk vast te stellen is.

Zoals bij elke ramp zijn er niet alleen slachtoffers, er zijn ook mensen die van de ramp profiteren. Supermarkten en andere winkels voor levensmiddelen halen recordverkopen. Pakjesbezorgers kunnen het werk bijna niet aan. De honger naar informatie is groot. We kijken deze dagen niet met ons bordje op schoot naar het voetbal maar naar de persconferentie van minister-president Rutte. Kranten, tv en radio trekken meer lezers, kijkers en luisteraars. Ik heb nog nooit zo veel hoogleraren op radio en tv gezien. Het aantal deskundigen dat door de media om hun mening wordt gevraagd is enorm toegenomen. Ook ik doe daar aan mee. Het helpt in elk geval om de eentonigheid van de thuisisolatie te doorbreken.

Deskundigen spreken elkaar soms tegen. Dat geldt zeker voor economisch deskundigen. Zoals Winston Churchill al zei: “If you put two economists in a room, you get two opinions, unless one of them is Lord Keynes in which case you get three opinions.”

Een ding is zeker: hoe langer de beschermende maatregelen tegen het virus duren, hoe hoger de kosten zijn. Naarmate de crisis langer duurt, is de schade ook moeilijker te herstellen. Overheden proberen de schade zo veel mogelijk te compenseren, maar ook daar zit een grens aan. Minister Wopke Hoekstra van Financiën verklaarde aan het begin van de crisis dat de overheid diepe zakken heeft, maar ook diepe zakken raken een keer leeg.

De coronamaatregelen zijn bedoeld om overbelasting van de ziekenhuizen te voorkomen. We willen voorkomen dat patiënten niet meer op een IC-afdeling terecht kunnen indien nodig, de gangen in ziekenhuizen vollopen met patiënten op bedden en stretchers en patiënten in eenzaamheid sterven vanwege gebrek aan ziekenhuiscapaciteit. De sluiting van scholen, café’s en restaurants en de anderhalve meter afstand die we houden tot anderen zijn vooral een teken van beschaving. Hoeveel mensenlevens worden bespaard door het afvlakken van de curve valt niet te zeggen.

Vanwege de grote onzekerheid over de omvang van de economische schade en het aantal levens dat door de beschermende maatregelen wordt gered, is een kosten-batenafweging van het beleid moeilijk te maken. Dat we veel meer geld uitgeven om een leven te redden, dan we in normale tijden doen, is echter zeker. Bij rampenbestrijding spelen kosten-batenafwegingen nou eenmaal geen grote rol.

Het virus ongebreideld zijn gang laten gaan zou ook grote economische schade opleveren. De paniek onder de bevolking als grote aantallen mensen ziek worden en sterven, zou er ook toe leiden dat plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen - zoals winkels, café’s, vliegvelden en bedrijven - worden gemeden. Het hoge ziekteverzuim als het virus zijn gang kan gaan, zorgt ook voor bedrijfssluitingen en verstoringen van het productieproces.

Nu nog zijn de beperkende maatregelen om de verspreiding van het virus te beperken een uiting van beschaving en een poging de schade van deze ramp te compenseren. Het wordt anders als de eerste golf voorbij is en het virus nog af en toe opflakkert. Wat te doen als het sterftecijfer van het coronavirus niet veel hoger is dan dat van een stevige seizoensgriep? Rechtvaardigt dat nog de kosten van het gedeeltelijk afsluiten van de economie?

Het coronavirus zal niet verdwijnen. Het is onbekend of, en zo ja wanneer, er een vaccin tegen het virus gevonden wordt. Zolang er geen vaccin is, zullen we moeten leren leven met sporadische uitbraken van het coronavirus en het bijbehorende overlijdensrisico. We zullen er aan moeten wennen dat de wereld een stuk onveiliger is geworden.

Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie

Opinie: We zullen moeten leren leven met het coronavirus
corona4