Huisartsen gaan coronaslachtoffers registreren

15-04-2020

MAASTRICHT. Patiënten die thuis of in verzorgingstehuizen overlijden aan covid-19 blijven buiten de officiële statistieken. Dat gaat veranderen. Huisartsen maken vanaf vandaag melding van deze patiënten, ook met terugwerkende kracht. 

Elke praktijk weet om welke patiënten het gaat, zegt projectleider Jochen Cals, UM-hoogleraar huisartsgeneeskunde. Ze staan bij huisartsen helder op het netvlies, want het zijn de patiënten voor wie ze in de auto zijn gestapt, met beschermende kleding op de achterbank. 

Ook die patiënten zullen vanaf nu in de statistieken verschijnen. “Denk aan kwetsbare ouderen die zo hard achteruit gingen dat ze thuis zijn overleden. Of aan besmette patiënten in een verzorgingstehuis; bij een uitbraak wordt niet iedereen met verdachte klachten getest en geregistreerd. Ook van besmette echtparen wordt er slechts één getest. Is die positief, dan geldt dat ook voor de ander.”

Het sterftecijfer als gevolg van covid-19 zal flink stijgen, iets wat vorige week ook al gebeurde toen het aantal coronaslachtoffers in verpleeghuizen (281) veel hoger lag dan de landelijke cijfers van het RIVM suggereerden. 

Cals verwacht dat de registraties van de huisartsen ook meer licht werpen op de regionale verschillen. “In Friesland en Drenthe zullen de cijfers minder dramatisch zijn dan in Noord-Brabant. Ik kan me dan ook voorstellen dat de huisartspraktijken in het noorden de draad weer eerder oppakken dan die in het zuiden.”

De regionale verschillen kunnen er volgens Cals ook toe leiden dat, mocht er in het najaar een tweede piek komen, niet alle vijfduizend praktijken in Nederland tegelijk op slot gaan, zoals begin maart gebeurde.

Sindsdien ligt alle chronische zorg, alle controles voor diabetes, hart- en vaatziekten of COPD stil, zegt Cals, zelf huisarts in Sittard. “We beperken ons voornamelijk tot telefonisch contact, alleen de spoedgevallen zitten in de wachtkamer. Er gaan dagen voorbij dat ik geen enkele patiënt zie.”

Vanaf komend weekend zullen er wekelijks updates verschijnen van de huisartsregistraties.

Huisartsen gaan coronaslachtoffers registreren