Vertraging Maastrichtse coschappers valt misschien mee

30-04-2020

MAASTRICHT. Landelijk lopen masterstudenten geneeskunde veel studievertraging op vanwege de coronacrisis. De coschappen liggen stil en online onderwijs is er vaak niet of nauwelijks. In Maastricht zou de schade wel eens mee kunnen vallen.

Studenten hier hebben geluk dat de Universiteit Maastricht programmatisch toetst, zegt Chris Kivit van de Maastrichtse Medische Studievereniging PULSE. “Dat wil zeggen dat elke student een portfolio maakt waarin zijn medische competenties worden bijgehouden. De onderwijsgroepen en hoorcolleges gaan gewoon door via internet, dus competenties als ‘medische kennis’ lopen geen vertraging op.” Sterker nog, het kan zelfs sneller gaan. Er zijn studenten die zelf onderwijs organiseren. “Ze verdelen ziektebeelden en geven presentaties aan elkaar. Daarmee werken ze ook aan de competentie ‘samenwerken’.”

Bij een vaardigheid als ‘patiëntencontact’ lukt dat nu uiteraard niet. Maar je zou je kunnen voorstellen dat studenten minder tijd in het ziekenhuis hoeven door te brengen wanneer hun medische kennis et cetera al op niveau is. “Daarover is nog niets besloten”, benadrukt Kivit, “maar er zijn inderdaad mogelijkheden te bedenken waarmee studenten hun praktische vaardigheden in een kortere tijd zouden kunnen aantonen.”

Hoeveel studievertraging coschappers van de UM oplopen is daarom moeilijk te zeggen, aldus Kivit. “Elke student zit op een ander moment in de masterfase. Kijken wie wat moet inhalen of waar extra aandacht aan moet worden besteed, wordt echt maatwerk.”

Elders in het land lijkt de situatie ernstiger. In Rotterdam heeft een “aanzienlijke meerderheid” al minimaal tien weken studievertraging, zegt een woordvoerder van het Erasmus MC tegen het Hoger Onderwijs Persbureau. Dat is de duur van een gemiddelde stage. Naast de coschappen, ligt ook het onderwijs daar nagenoeg stil. De Rotterdamse studenten begrijpen dat artsen vanwege corona elders nodig zijn, maar een deel van de docenten staat helemaal niet op de medische werkvloer, zeggen ze tegen het HOP. Online onderwijs zou de vertraging beperken. De Erasmus Universiteit lijkt vast te houden aan de normale gang van zaken: “De studenten moeten straks alsnog tien weken stagelopen, dus het onderwijs online aanbieden zou geen tijdwinst opleveren”, aldus de woordvoerder.

Vertraging Maastrichtse coschappers valt misschien mee
Negative Space via Pexels