Instroom nieuwe studenten blijft ongewis

07-05-2020

MAASTRICHT. Hoeveel buitenlandse studenten hebben zich op dit moment aangemeld voor een studie in Maastricht? Zijn er zorgen of ziet het beeld er toch rooskleurig uit? Het college van bestuur wil geen cijfers naar buiten brengen. “De situatie rond de corona-crisis is uitzonderlijk, complex en kent grote onzekerheden”, zegt interim-woordvoerder Fons Elbersen.

Uit de jongste enquêteresultaten van het Britse onderzoeksbureau QS blijkt dat veel internationale studenten die in Europa willen studeren, hun komst een jaartje uitstellen vanwege de coronacrisis. En dus zou een internationale instelling als de Universiteit Maastricht harde klappen kunnen krijgen. Rianne Letschert, rector van de UM, sprak afgelopen zondag tijdens een televisiedebat van omroep HUMAN zelfs van het “instorten” van universiteiten. Ze doelde daarbij niet specifiek op de situatie in Maastricht. “Ik heb geen glazen bol, maar als de instroom van studenten daalt en als de crisis langer blijft duren, dan gaan we dat in de portemonnee voelen”, legde ze later uit aan het Hoger Onderwijs Persbureau. Tegelijkertijd is er geen reden tot paniek, want de aanmeldingen lopen nog niet terug, stelt ze in dat interview, “maar uiteindelijk weten we het pas in september”.
Hoe de cijfers eruit zien, is gissen. Die worden niet publiekelijk gemaakt, laat interim-woordvoerder Fons Elbersen vandaag weten.

Als ze ergens de (mogelijke) ‘pijn’ van de coronacrisis zouden moeten voelen dan toch bij de meest internationale opleidingen van de UM? De tweejarige master Forensic Psychology van hoogleraar Corine de Ruiter bijvoorbeeld. Observant wijdde ruim twee jaar geleden een artikel aan de studie, als voorbeeld van een international classroom. De Ruiter nu: “Onze master is onverminderd populair; studenten geven zelf aan dat ze naar de UM willen komen omdat er nergens ter wereld een tweejarige masteropleiding bestaat die zo’n grondige wetenschappelijke en praktische basis geeft.” De afgelopen weken is een nieuwe lichting van 25 studenten geselecteerd. Die komen uit Nederland, Duitsland, België, Noorwegen, Italië, Griekenland, Oekraïne, Canada en de Verenigde Staten.

Over de vorm van het onderwijs is nog veel onduidelijk. De Ruiter: “We hopen dat we in september in elk geval voor een deel face-to-face onderwijs kunnen geven. Dat versterkt in onze ervaring heel erg de verbinding tussen de studenten onderling en natuurlijk ook de band met de docenten.”
Op korte termijn zal het college van bestuur een besluit nemen over online of hybride onderwijs in het komend studiejaar. Gisteren trapten de universiteiten in Nederland een campagne af om te laten zien dat de universiteiten ‘aan’ staan en om studiekiezers aan te sporen zich in te schrijven. De slogan: ‘On campus als het kan, online omdat het kan’.

Instroom nieuwe studenten blijft ongewis
registrations