Studeren per 1 september? Zoveel mogelijk fysiek in Maastricht

Op de campus als het kan, online als het moet

15-05-2020

MAASTRICHT. Als de overheid geen roet in het eten gooit, komen alle studenten wat de UM betreft na de zomer weer naar Maastricht. Het onderwijs zal deels op de ‘campus’ plaatsvinden en deels online. De student die (nog) niet kan komen, omdat hij bijvoorbeeld zijn land niet uitmag of ziek is, krijgt een “volwaardig online aanbod”.

“Nee, we gaan niet tot kerst online”, zegt rector Rianne Letschert beslist. “Daar was ik het met de faculteiten snel over eens. Studeren is veel meer dan alleen onderwijs volgen. Mijn voorganger Arie Nieuwenhuijzen Kruseman zei al dat een student behalve studiepunten ook levenspunten moet halen. En dat doe je in de ontmoeting met medestudenten, met stafleden, tussen colleges en onderwijsgroepen door. Dat is nu weggevallen. Wij zijn niet van de grote anonieme collegezalen, wij zijn kleinschalig. Onze studenten zijn onderdeel van onze gemeenschap, we willen ze bij ons hebben, dat zit in ons dna. We missen ze.” Om te vervolgen: “Studeren is ook een nieuwe  stad ontdekken, lezingen van Studium Generale bezoeken, lid zijn van een studie-, sport- of gezelligheidsvereniging. Wij willen onze studenten deze kans om zich te ontwikkelen niet ontnemen en hopen dat de overheid dat ook niet doet.” En last but not least: “Als wij na de zomer volledig online zouden gaan, heeft dat ook schadelijke  gevolgen voor de lokale economie: de horeca, winkeliers, kamerverhuurders. Dat moet je ook meewegen.”

Maatwerk

On campus als het kan, online als moet. Dat wordt het motto  voor het nieuwe academische jaar. “We krijgen hybride vormen van onderwijs, het wordt maatwerk, per opleiding zal het er anders uitzien. Het maakt immers nogal wat uit of je duizend studenten hebt of 25.” Maar sowieso zal een “substantieel deel van het onderwijs on campus gebeuren”, verzekert de rector.

Zo kiest de School of Business and Economics hoogstwaarschijnlijk (alle plannen worden nu uitgewerkt) voor online onderwijsgroepen, terwijl de studenten voor de veel kleinere projectgroepen naar de faculteit komen. Maar het kan ook zomaar zijn dat een tutorgroep van psychologie in tweeën wordt gesplitst waarbij de ene helft thuis achter de pc zit en de andere helft in een onderwijsruimte. Na een week wordt er gewisseld. En waar de meeste studies hun colleges straks online geven, denken de kleinere opleidingens van de faculteit cultuur- en maatschappijwetenschappen er juist over om die in een grote zaal te geven.

Ingeburgerd

De eerstejaars die beginnen aan een bachelor- of masterstudie zullen extra aandacht krijgen. Hoeveel dat er straks zijn, en vooral hoeveel buitenlanders, is nog niet duidelijk. De universitaire vooraanmeldingen zijn landelijk slechts 2,5 procent lager dan vorig jaar om deze tijd, maar bij internationaliseringsorganisatie Nuffic zijn ze somber over de instroom van de internationals. De UM doet geen uitspraken over de vooraanmeldingscijfers. Letschert: “De eerstejaars kennen het pgo niet, de stad is vreemd. Het kan zijn dat zij meer onderwijs op de campus krijgen dan bijvoorbeeld de derdejaars die al ingeburgerd zijn.” Bovendien krijgen masterstudenten - die straks afstuderen in een recessie - extra begeleiding als het gaat om de voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Corona-proof

Bij alles is de ‘anderhalve meter campus’ de leidraad. En dus zullen de universitaire gebouwen straks corona-proof moeten zijn. “Daar wordt nu hard aan gewerkt, Nick Bos [vicevoorzitter college van bestuur, red.] is met een team bezig aan de ‘Smart Start Up’. Er komen looproutes, plexiglas bij recepties, posters, handgel. Gerjo Kok [emeritus hoogleraar gezondheidsvoorlichting, red.] helpt ons met de communicatie: hoe houd je de maatregelen comfortabel en hoe zorg je dat mensen zich eraan blijven houden?”

De ‘anderhalve meter campus’ betekent ook dat panden maar ten dele te gebruiken zijn. Het is niet onmogelijk dat er tijdelijk ruimten worden gehuurd, zegt Letschert. Denk aan het Mecc, of Pathé, Lumière, maar ook kleinere zaaltjes.  “We moeten alternatieven zoeken.” Dat geldt misschien ook voor de studieplekken. “We hebben al veel leerplekken, we hebben Tapijn erbij, de Spaaklaan. Misschien gaan we met time slots werken, maar misschien moeten we ook elders kijken.”

Onder voorbehoud

Letschert herhaalt het een paar keer tijdens het interview: alle plannen zijn onder voorbehoud. Ze moeten veilig zijn en passen binnen de coronamaatregelen van de overheid. Ze hoopt dat studenten per 1 september ook weer tijdens de spits met het openbaar vervoer mogen reizen. “Het zou heel erg zijn als dat niet zo is. Dan kunnen we slechts tussen 11.00 en 15.00 uur onderwijs geven en hebben we nog minder capaciteit. Uiteraard kunnen we ook uitwijken naar de avonduren, maar daar moet je goed over nadenken. Onze staf staat al zo onder druk. Wat zeg je dan tegen een docent met kleine kinderen?”

Inkom

Het onderwijs start op 1 september, de Inkom al twee weken eerder. En ook dan zijn de nieuwe studenten van harte welkom in de stad, zegt de rector. “Het wordt een mix van fysiek en online. Er zijn veel ideeën en als we straks weer met dertig of zelfs honderd mensen bij elkaar mogen komen, dan kan er veel.” Voor eerstejaars die (nog) niet naar Maastricht kunnen reizen, komt er een volledig online programma, met sociale activiteiten. “Arie van der Lugt van de faculteit psychologie en neurowetenschap  houdt nu iedere vrijdagmiddag een online bachelorcafé. Ze draaien plaatjes, bespreken boeken, studenten ontmoeten elkaar daar. We willen er alles aan doen om een tweedeling tussen de studenten – zij die wel en niet in Maastricht zijn - te voorkomen. Tijdens de Inkom en daarna. Studenten die noodgedwongen thuis moeten blijven, krijgen een volwaardig onderwijsaanbod, inclusief sociale activiteiten.”

 

Studeren per 1 september? Zoveel mogelijk fysiek in Maastricht
Rianne Letschert
Auteur: Riki Janssen

Still uit debat Human

Tags: rector,rianneletschert,corona,september

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.