Petitie tegen online proctoring aan UM

22-05-2020

MAASTRICHT. Studentenpartij Novum is een petitie gestart tegen online proctoring examens aan de Universiteit Maastricht. Drie faculteiten werken met deze manier van digitaal toetsen waarbij studenten via de webcam in de gaten worden gehouden door surveillanten. Een flinke inbreuk op de privacy, en dat mag niet, vindt Novum. In de petitie noemt de studentenpartij de toetsvorm “onwettig en ongrondwettelijk”. Het zijn “Orwelliaanse ontwikkelingen”.

De manier waarop en waarom er voor online proctoring is gekozen aan de Universiteit Maastricht is een heel verhaal – daarover volgende week meer in een achtergrondartikel – maar feit is dat het is ingevoerd bij de faculteiten Health, Medicine and Life sciences, Science and Engineering en de School of Business and Economics. En ja, studenten in de medezeggenschap van deze faculteiten waren erbij betrokken – zij het in niet openbare vergaderingen – en hebben de protocollen goedgekeurd. Dat neemt niet weg dat studentenpartij Novum toch een petitie is begonnen op change.org. Bijna vijftig studenten hebben inmiddels getekend (22 mei 2020). “Nog niet zoveel als in Tilburg”, zegt Thomas Vaessen, rechten- en geneeskundestudent en lid van Novum. In Tilburg staat de teller op bijna vijfduizend, maar daar staat de petitie al meer dan een maand online. Ook in Amsterdam en Nijmegen zijn studentenorganisaties soortgelijke petities gestart.

Tijdzones
De procedure aan de UM verdient bepaald geen schoonheidsprijs, vindt Sangavi Sivananthan, voorzitter van Novum en student aan de FHML. Ze voelt zich “erin geluisd”. Als studentraadslid is ze wel op de hoogte gesteld (“met een vertrouwelijk document, gekregen in het weekend; vier dagen later werd de eerste proctoring toets afgenomen”) en is er ruimte geweest om vragen te stellen, maar ze hoort nu al medestudenten klagen. “Dat er opeens een tweede webcam verplicht werd gesteld waarmee ze het plafond, hun kamer, zelfs onder hun tafel moesten filmen. Dat vereiste was niet bekend bij ons.” Ook maakt ze zich zorgen over studenten in andere tijdzones. “En ik ken verhalen van studenten die voor de zekerheid extra databundels hebben aangeschaft zodat ze niet zonder internet komen te zitten. Studenten hebben geen keuze en gaan er maar in mee; niemand wil vertraging.”  

Laksheid
Novum benadrukt dat alle studenten recht hebben op privacy en respect voor hun persoonlijke leefruimte. “De artikelen 10 en 12 van de grondwet bevatten respectievelijk het recht op privacy en de plicht van de overheid om uit je huis te blijven”, staat er in de petitie. Vooruit, er mag soms van die rechten worden afgeweken, maar “waar zijn die wetten? (…) Universiteit, laat ons zien waar staat dat je zicht mag hebben op ons en onze kamers.” Volgens Thomas Vaessen moet de UM beter haar best doen in de zoektocht naar alternatieven, zoals openboek examens, verkorting van de examentijd, tekstopdrachten of mondelinge examens. Dat toch voor klassieke tentamenvormen (“starre methoden”) wordt gekozen en dat daarom volgens de faculteiten proctoring noodzakelijk is noemt Vaessen “laksheid. Bij rechten heeft een van mijn docenten een klassieke kennistoets omgeturnd tot openboekexamen met inzichtvragen. Dan is proctoring overbodig.” Voor zijn gevoel zijn studenten in de faculteitsraden voor het blok gezet. “Het verhaal was: proctoring of studievertraging. Dat is een manipulatieve grap.” Hij vindt het bovendien “wrang” dat studentraadsleden niet goed door de bestuurders zijn geïnformeerd over het recht op privacy. “Hoe kunnen zij dan fatsoenlijk beslissen?”

Belangenafweging
Rector Rianne Letschert begrijpt dat proctoring niet voor iedereen een ideale oplossing is: “Nee, het is niet de ideale manier van toetsen, dat besef ik maar al te goed. Maar wat is het alternatief?” Het is crisistijd, benadrukt ze. “Met man en macht proberen we onze studenten zo weinig mogelijk op te zadelen met vertraging. En we willen hun diploma waarborgen. Daarnaast moet ik ervoor zorgen dat onze docenten niet omvallen. Die belangenafweging moet je zorgvuldig doen.”
Met externe proctoringsoftware-bedrijven is de UM niet in zee gegaan, “we regelen alles zelf, zoals het surveilleren, waar we ons eigen personeel voor inzetten, en we hebben ons eigen systeem.” Ook worden er geen opnames gemaakt en opgeslagen. “We hebben onze eigen protocollen.” Proctoring light, noemt ze deze UM-variant. “We hebben de privacy daardoor meer in control. Die is goed ingekaderd en overwogen.” Light voelt het echter niet voor de studenten en docenten. “Het is nogal een belasting.” Een voorbeeld: bij de School of Business and Economics zullen tijdens toetsen soms wel zeventig medewerkers moeten worden ingezet om ruim vierhonderd studenten in de gaten te houden.

Petitie tegen online proctoring aan UM
petition