De SBE schrapt online proctoring bij grootschalige tentamens

03-06-2020

MAASTRICHT. Toetsen van de School of Business and Economics waarbij grote groepen studenten zijn betrokken, zullen toch niet met proctoring verlopen. Die conclusie trekt het faculteitsbestuur na een zogeheten stresstest. Het organiseren van grote online tentamens waarbij tientallen eigen medewerkers moeten optreden als surveillant blijkt een brug te ver.

Over proctoring - online toetsen onder toezicht - is veel te doen in het land, zeker vanwege de privacy van studenten. Maar soms zijn er geen alternatieve toetsen mogelijk, stellen bestuurders, zoals ook aan drie Maastrichtse faculteiten waaronder de School of Business and Economics. De UM kiest voor een light variant met eigen surveillanten en eigen systemen. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van externe proctoring software en worden er geen beelden opgeslagen.

De SBE heeft vooraf een stresstest gedaan om te controleren of de techniek werkt of dat er misschien andere problemen opborrelen. Die test heeft “nieuwe inzichten” opgeleverd, zegt Huub Meijers, wetenschappelijk directeur van het onderwijsinstituut. Hij wil het niet mislukt (“failed”) noemen, zoals rector Rianne Letschert in de universiteitsraadsvergadering van vorige week zei. “Zuiver technisch gezien” verliep de test volgens hem prima, maar het organiseren van grote online examens bleek nauwelijks te doen. Er is onvoldoende tijd om surveillanten (eigen medewerkers) voldoende te trainen. De SBE gaat uit van zes studenten per surveillant. “Voor 450 studenten hebben we al gauw 75 mensen nodig.” En vanwege de huidige coronamaatregelen vraagt dat om veel werkruimte die er niet is. Daarbovenop is er niet genoeg apparatuur, zegt Meijers. Zouden er in eerste instantie zo’n twintig vakken via online proctoring verlopen, nu blijven er maar elf over.

Hoe wordt er dan gecontroleerd op spiekende studenten? Rector Rianne Letschert benadrukte eerder dat proctoring van belang is om de kwaliteit te waarborgen. “De vragen worden driedubbel gerandomiseerd.” Daarbij krijgen studenten, waar mogelijk, dezelfde opgave, bijvoorbeeld een som, maar met verschillende getallen zodat de uitkomst verschilt.
Studenten krijgen overigens wel nog steekproefsgewijs een identiteitscontrole, zodat de faculteit kan zien of de juiste student achter de computer zit.

Kleinere meerkeuze-examens, waar minder dan honderd studenten aan deelnemen, vinden wel met online surveillance plaats. Die krijgen “de meest lichte vorm, met enkel een frontview camera/webcam”. En dus niet met twee camera’s waarbij de tweede (van de telefoon of een tablet bijvoorbeeld) een blik werpt op de omgeving van de student.

De SBE schrapt online proctoring bij grootschalige tentamens
bigbrother