Quarantaine-sessies voor SBE-studenten

22-06-2020

Albert Vijghen en Jim Bemelen studeerden samen econometrie aan de Universiteit Maastricht en gingen daarna het onderwijs in. Vijghen is docent aan de School of Business and Economics en Bemelen aan Hogeschool Zuyd. Naast hun banen verzorgen ze op vrijwillige basis zogenoemde ‘quarantaine-sessies’ aan een groepje SBE-studenten.

Tijdens deze lessen behandelen ze wat ze missen in de curricula van de universiteit en hogeschool: “Het leren leren”, zegt Bemelen tijdens het Zoom-interview. “Dat is het grootste goed dat je je studenten kunt meegeven.” Zelfreflectie is daarvoor het belangrijkst en speelt daarom een hoofdrol in het programma. “Docent zijn betekent voor ons meer dan studenten theoretische kennis bijbrengen.”

De afgelopen weken hebben vier studenten van Vijghens tutorgroep meegedaan aan de sessies. Bewust een kleine groep, zegt hij. “Om goed te kunnen leren is een open sfeer nodig. Die schep je het snelst met een kleine groep.” Per week zijn er twee sessies, waarin de docenten ook een boekje opendoen over hun eigen leerproces: “Op maandagochtend is er een half uur om te bespreken waar de groep deze week aan wil werken en op vrijdag is er dan een langere sessie om hierover te reflecteren.”

Hoe gaat hun methode in zijn werk? “In plaats van diep in academische materie te duiken, bespreken we in de sessies onderwerpen die in elk mensenleven spelen zoals slaap, liefde, beweging en voeding”, zegt Vijghen. “Elke week behandelen we een theorie daarover. Als het over slaap gaat praten we bijvoorbeeld over rituelen om af te schakelen voordat je naar bed gaat: yoga, een kort telefoongesprek met een dierbare of geen elektronica meer een uur voordat je naar bed gaat. Wat voor jou werkt, weet je van te voren niet. We proberen het uit en reflecteren er samen over in de sessies. Als je jezelf elke dag een fractie verbetert, is dat na jaren een grote vooruitgang.”

De theorieën die het tweetal aandraagt, hebben ze niet zelf bedacht en dat is juist de kracht, zeggen ze. Vooral Vijghen is al jaren bezig met het verzamelen en structureren van deze informatie, die hij bundelt in “simplistische” handouts. “Hierover laten we studenten kritisch nadenken. En misschien is het iets voor hen.”

Hoe zijn deze corona-tijden voor studenten en tutoren? Wat betekent het voor hun studie en hun leven daarbuiten? Elke dag spreekt Observant er een om een idee te krijgen van de impact van het virus.

Quarantaine-sessies voor SBE-studenten
Albert
Jim1