Ongeldig tentamen, “zuur voor studenten maar het moest”

Interview met voorzitter Examencommissie Erik de Regt

24-06-2020

MAASTRICHT. De examencommissie van de School of Business and Economics had “geen andere keuze” dan het tentamen Quantitative Methods 2 ongeldig te verklaren, zegt voorzitter Erik de Regt. “We staan voor de integriteit van toetsing.” Toch begrijpt hij maar al te goed dat “dit heel zuur is voor veel studenten”. Het faculteitsbestuur wil een online town hall meeting organiseren waarin tekst en uitleg wordt gegeven.

“Er is één reden om het tentamen ongeldig te verklaren, namelijk fraude”, benadrukt Erik de Regt. Hij zegt het later in het gesprek nogmaals: de examencommissie zette vanwege het spieken een streep door de resultaten van 1200 studenten, niet vanwege een menselijke fout. “Het luistert nauw om dit onderscheid te maken.” Een medewerker van de School of Business and Economics (SBE) vergat in het systeem waarmee toetsen worden afgenomen op afstand (Testvision) de randomisatie in te stellen, een anti-fraude maatregel. De bedoeling was dat verschillende groepen studenten in andere volgordes de vragen zouden krijgen, wat uitwisseling van antwoorden lastig maakt. Maar nu kreeg iedereen exact dezelfde toets.

“Door die fout is de deur op een kier gezet. Vervolgens hebben sommige studenten daar helaas gebruik van weten te maken. Ongeveer vijf minuten na de start van de toets, zo weten we nu, kwam het bericht op een chat dat de vragen niet waren gerandomiseerd, daarna steeg het aantal berichten snel.” De communicatie verliep onder andere via een Whatsapp-groep. Niet dat deze groep hiervoor was aangemaakt, zegt De Regt. “Die bestond al langer. Studenten wisselden allerlei informatie uit over vakken. Daar waren heel wat mensen ‘lid’ van, zeker meer dan honderd."

De fout van de medewerker werd ongeveer een uur na de toets intern gemeld bij de toetscoördinator. “Ruim een uur later is dit ook gemeld aan de examencommissie.” In eerste instantie zagen we geen probleem. “De dagen daarna werd duidelijker dat de gevolgen groot waren.” Verschillende studenten e-mailden De Regt en blokcoördinator Christian Kerckhoffs dat er “onregelmatigheden” waren geweest. Dat er dus vragen en antwoorden waren gedeeld door diverse studenten via onder andere Whatsapp.

Maar door die chats zijn toch ook namen of telefoonnummers te achterhalen? “Nee, dat lukte niet. Dan hadden we de fraudeurs wel individueel aangepakt, want dat is wat je wil. Bovendien zijn er hoogstwaarschijnlijk meerdere chats gebruikt. Wat je nu zag gebeuren is dat heel veel mensen toegang hadden tot de antwoorden in de chat, maar dat we niet zeker weten wie er wel en wie er niet gebruik van heeft gemaakt. Maar ze hadden in elk geval wel allemaal de mogelijkheid om te kijken. Dat tast de integriteit van het tentamen aan.”

Het oorspronkelijke plan was om te proctoren – toezicht op de studentenkamer met een camera –  bij grote vakken als QM2. Maar bij de stresstest, bedoeld om het systeem te testen, ging het mis. Huub Meijers, wetenschappelijk directeur van het onderwijsinstituut, zei een aantal weken geleden al tegen Observant dat het organiseren van grote online examens via proctoring nauwelijks te doen was. Er bleek onvoldoende tijd om surveillanten (eigen medewerkers) voldoende te trainen. Voor een groep van 450 studenten hadden ze al gauw 75 mensen nodig. Daar was geen werkruimte voor en niet genoeg apparatuur.

Omdat er vanuit de faculteit geen toezicht was, werd de toets een stuk fraudegevoeliger. Daarom koos men voor randomisatie (die heel ongelukkig dus abusievelijk werd uitgeschakeld). Tegelijkertijd: er zat wel nog een tijdslimiet aan het beantwoorden van individuele vragen en het was vaak onmogelijk om terug te gaan naar vorige vragen. Ook werden studenten steekproefsgewijs gebeld voor een kamercheck – vooraf of in de pauze – en voor een identiteitscontrole.

Studenten vinden het vooral onbegrijpelijk dat achteraf de regels worden veranderd en dat zogenaamde bonuspunten die gehaald zijn bij niet verplichte ‘tussendoortestjes’ (quizzen, vragen over statistiek en wiskunde die gedurende het blok zijn gegeven) nu opeens doorslaggevend zijn, waardoor eerstejaars hun vak alsnog halen of niet. In het laatste geval moeten ze 17 juli aan de bak voor het hertentamen.

In de handleiding van het coursebook staat zwart op wit dat studenten met de bonuspunten alleen iets kunnen winnen, en niets kunnen verliezen. Waarom is dan toch voor deze constructie gekozen en niet voor een nieuwe eerste kans voor alle 1200? De Regt: “Het ongeldig verklaren is puur een zaak van de examencommissie, de vervolgmaatregelen zijn in breder verband genomen, onder andere met het onderwijsinstituut, in een poging de gevolgen te beperken. Als iedereen opnieuw de toets zou moeten maken, raakt dat iedereen. Bovendien willen we zoveel mogelijk studenten de kans geven om het vak te behalen binnen de huidige planning. We willen het studenten en docenten niet aandoen om twee keer deze zomer (eerste kans en dan de verplichte mogelijkheid tot hertentamen), dus in juli en augustus, hieraan te moeten werken.”

Het hertentamen vindt weer online plaats. Min of meer in hetzelfde format, “hoewel daar wel nog naar wordt gekeken”, zegt De Regt. Het aantal studenten dat 17 juli weer achter de computer moet, is nog niet bekend, maar hij vermoedt dat het aantal vergelijkbaar is met andere jaren. “De norm voor de quizvragen is zo bepaald dat het slagingspercentage vergelijkbaar is met dat in het verleden.”

Blokcoördinator Christian Kerckhoffs wil niet reageren op vragen van Observant. Hij benadrukt dat niet hij maar de examencommissie het besluit heeft genomen het tentamen ongeldig te verklaren. Eenzelfde boodschap stuurde hij per e-mail aan alle studenten. Wie klachten of vragen heeft moet zich dus melden bij de examencommissie, schrijft hij. 
Met dat mailtje wekte hij de indruk zich te distantiëren van het besluit van de examencommissie, maar dat klopt niet, laat Kerckhoffs aan Observant weten. Of hij het ermee eens is of niet, laat hij doelbewust in het midden: "Ik zal me hierover niet uitlaten", schrijft hij. Overduidelijk is dat de statistiekdocent, die eerder onder andere de Onderwijsprijs van de UM won en door veel studenten als 'beste docent' wordt gekwalificeerd, nogal in zijn maag zit met de situatie.

Ongeldig tentamen, “zuur voor studenten maar het moest”
deregt
Auteur: Wendy Degens

Erik de Regt/ Archief: website maastrichtuniversity.nl

Tags: SBE,fraude,corona,proctoring,spieken

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.