“Het loont de moeite om naar Maastricht te komen”

Het onderwijs per 1 september 2020 per faculteit: op de campus als het kan

28-06-2020

Op de campus als het kan, online als het moet. Zo luidt de slogan van de Universiteit Maastricht voor het onderwijs in het nieuwe academische jaar. Deze slogan gaat vergezeld met een oproep aan studenten: kom naar Maastricht. Hoe werkt die slogan in de praktijk? Hoeveel uur per week vertoeft de student straks in de gebouwen van de universiteit? Observant maakte een rondgang langs de verschillende faculteiten.


Faculteit cultuur- en maatschappijwetenschappen (Fasos) bachelorstudies

 • Online: de onderwijsgroepen en colleges van de vier bachelor programma’s (European Studies, Arts and Culture, Digital Society, Global Studies) zijn het eerste en tweede blok (tot aan kerst) online.
 • Op de campus: de contacten met de mentor, de vaardigheidstrainingen (bijvoorbeeld onderzoeks- en schrijfvaardigheden) en ook de ‘community building’ activiteiten (die worden nu ontwikkeld door een werkgroep, men denkt aan leesgroepen, informele bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten) vinden plaats op de campus. Portefeuillehouder onderwijs van het Fasos-bestuur Jessica Mesman: “We weten niet hoeveel uur per week de student op de campus zal zijn. Dat zal ook per week verschillen. Maar het is zeker meer dan een enkel uur en de bijeenkomsten zullen ook echt inhoud hebben. Zien we in periode één dat er een ontspanning rondom corona ontstaat, dan spelen we daar meteen op in en breiden we de activiteiten uit in periode 2.” Kortom: het is de moeite waard voor studenten om naar Maastricht te komen, vindt Mesman. “We hebben uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen, de details staan op onze site. We hopen zo studenten die niet durven over de streep te trekken.”

Faculteit cultuur- en maatschappijwetenschappen (Fasos) masterstudies

 • Op de campus: het hele onderwijs, dus de onderwijsgroepen, colleges en vaardigheidstrainingen van alle masterstudies zijn op de campus. Uitzondering is de master European Studies, daar zijn de onderwijsgroepen en vaardigheidstrainingen juist online en de colleges op de campus. Mesman: “Die groep is te groot, we hebben onvoldoende onderwijsruimtes voor de zes master ES-groepen. De andere masterprogramma’s zijn een stuk kleiner, daar lukt het wel. Juist vanwege de kleinere mastergroepen en onze beperkte ruimte hebben we deze keuze gemaakt: bacheloronderwijs online, masteronderwijs op de campus.”
 • Fasos kent geen aanwezigheidsplicht. Iedereen wordt geacht altijd aanwezig te zijn. Wie dat niet doet krijgt geen ‘straf’, maar ‘zorg’. Mesman: “Wij gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van onze studenten, wij zijn immers een universiteit. Wie geregeld weg blijft, kan een mailtje of telefoontje van de tutor, mentor of studieadviseur verwachten, al naar gelang de ernst van de situatie met de vraag: is er iets aan de hand, kunnen we helpen?”

 

Faculteit psychologie en neurowetenschap (FPN) bachelorstudies

 • Op de campus: De onderwijsgroepen, voor een deel dan, vinden plaats op de campus. Er mogen 6-7 mensen in een onderwijsruimte (inclusief de tutor), de rest sluit online aan. “Tijdens de eerste bijeenkomst, die volledig online is, kan de groep zelf bepalen hoe ze dit gaan invullen”, vertelde portefeuillehouder onderwijs Petra Hurks in de laatste faculteitsraad. “Komen steeds dezelfde studenten naar de universiteit of gaat men rouleren?” Alle onderwijsruimtes worden voorzien van goede microfoons zodat ook de mensen die verder weg zitten goed te verstaan zijn voor de online-deelnemers. Om drukte op de gangen te voorkomen, beginnen de onderwijsgroepen nooit tegelijk maar een kwartier na elkaar. Na iedere sessie wordt er een half uur schoongemaakt en gelucht. “Dat betekent dat we vier bijeenkomsten per lokaal per dag kunnen hebben. Op die manier hebben we genoeg ruimte voor de eerste en tweedejaars (de derdejaars volgen online keuzeblokken en werken aan hun scriptie, red.).”
 • Online: de colleges, mentorgesprekken (“misschien dat we er meer nodig hebben, dat moet de ervaring leren”), de keuzeblokken in het derde jaar en de meeste practica. “Dat is mogelijk als de leerdoelen net iets anders omschreven worden. Kan of mag dat niet, dan bieden we de practica wellicht nog een keer aan voor de mensen die pas later naar Maastricht kunnen komen.”
 • De tentamens zullen grotendeels in het MECC plaatsvinden. Studenten die niet in Maastricht zijn moeten op hetzelfde tijdstip het tentamen online maken. “Dat kan ertoe leiden dat studenten die in een andere tijdzone zijn midden in de nacht tentamen moeten doen. Daar gaan we naar kijken, hopelijk gaat het om een minderheid.”

Faculteit psychologie en neurowetenschap (FPN) masterstudies

 • Op de campus: de onderwijsgroepen (in dezelfde hybride vorm als die van de bachelors) en sommige practica voor de eerstejaars masters.
 • Online: de tweedejaars researchmasters zijn dit jaar vooral bezig met hun stage; hun onderwijsactiviteiten (keuzevakken en practica) zullen in principe volledig online plaatsvinden.

 

Faculteit rechten bachelor- en masterstudies

 • Op de campus én online: De onderwijsgroepen zijn hybride, een mix van online en op de campus. Blokken van 6 ECTS hebben één bijeenkomst van een uur per week op de campus, blokken van 12 ECTS twee keer een uur per week. In die ingekorte onderwijsgroep is er “geen plaats meer (…) voor uitleg van de literatuur, herhalen van wat in college e.d. gezegd is", staat erin het facultaire protocol. Er wordt vooral gewerkt aan "hogere cognitieve vaardigheden zoals toepassing, analyse, synthese en dergelijke".
  In de onderwijsgroepkamers (dertig in totaal) is plaats voor maximaal 5 studenten en 1 docent. De studenten die niet aanwezig kunnen of willen zijn, doen online mee. Mochten er meer liefhebbers zijn voor fysiek onderwijs dan kan aanwezigheid bij toerbeurt plaatsvinden. De eerste bijeenkomst is volledig online zodat iedereen de manier van het 'nieuwe werken' onder de knie krijgt.
 • Op de campus: Eerstejaars bachelorstudenten krijgen in het kader van hun ‘leergang professionele ontwikkeling’ een extra bijeenkomst per week op de faculteit. In groepjes van vijf werken ze onder andere aan communicatie, feedback, samenwerking en persoonlijk leiderschap.
 • Online: Colleges worden omgezet in kennisclips. Verder organiseert iedere opleiding per vak één keer per week een plenaire online sessie waarin “interactief verdieping bereikt kan worden”, aldus het protocol, bijvoorbeeld aan de hand van vragen van studenten.

 

Faculteit Science and Engineering bachelor- en masterstudies

 • Op de campus: Vanwege de diversiteit in opleidingen (University College Maastricht en Venlo, Science Program, Data Science and Knowledge Engineering, Biobased Materials, Systems Biology) is er sprake van maatwerk, zegt decaan Thomas Cleij. “We gaan ervan uit dat de meeste studenten een aantal malen per week naar UM-gebouwen gaan komen, maar we zorgen ook dat studenten die daar nog niet toe in staat zijn, een fors deel van hun studie online kunnen doen. Afhankelijk van de opleiding, bijvoorbeeld wel of geen lab, zal het programma variëren.”
 • Online: Colleges blijven (hoogstwaarschijnlijk) online.

 

School of Business and Economics bachelor- en masterstudies:

 • Online: Al het onderwijs van SBE – zowel hoorcolleges als onderwijsgroepen – is tot de kerst (blok 1 en 2) online. Hoorcolleges worden opgenomen en online geplaatst. Voor elk vak is er elke week één digitale tutorial van twee uur.
 • Op de campus: studenten hebben per cursus één bijeenkomst per week in groepen van drie tot vijf personen, op een vast moment in een onderwijsruimte op de faculteit. “Studenten kunnen tijdens deze sessies aan verschillende onderwijstaken werken”, zegt Mark Vluggen, directeur onderwijs van de bachelorstudies. “Denk aan een wiskundeopdracht of een presentatie. Een ‘flying tutor’ zal als coach de verschillende groepjes bezoeken voor begeleiding of om vragen te beantwoorden.”
 • Studenten worden geacht om naar Maastricht te komen, maar zij die dat écht niet kunnen, krijgen een online groepsopdracht.

 

Faculty of Health Medicine and Life sciences (FHML), bachelorstudies:

 • On campus: de labpractica van de biomedische wetenschappenstudenten, het onderwijs in het Skillslab van de geneeskundestudenten en de trainingen van de andere studenten. “Iedere opleiding heeft de gewenste roosters ingediend en nu moeten we kijken wat past”, zegt Mirjam oude Egbrink, directeur van het FHML-onderwijsinstituut. “We werken met halve groepen, dat betekent dat we dubbel zoveel ruimte en dubbel zoveel docenten nodig hebben. Het zou kunnen dat sommige trainingen alsnog online worden aangeboden, mits dat past binnen de eindtermen (de eisen waaraan een afgestudeerde student moet voldoen, red.) van de studie.”
 • De onderwijsgroepen zullen deels online, deels offline zijn. “De opleidingen bepalen zelf hoe ze dat aanpakken”, zegt Oude Egbrink. “In een jaar waarin de studenten veel trainingen hebben, krijgen ze misschien wat vaker een online onderwijsgroep. Zo zoeken we de balans, zodat iedere student een aantrekkelijk on campus aanbod krijgt. We hebben wel gevraagd om de voorkeur te geven aan eerstejaars als het om offline onderwijsgroepen gaat.”
 • Colleges zijn in principe online, maar zullen soms live gestreamd worden vanuit de collegezaal, waar dan ook een aantal studenten aanwezig kunnen zijn. “Voor de interactieve colleges.”

 

Faculty of Health Medicine and Life sciences (FHML), masterstudies:

 • On campus: voor de masterstudenten geldt hetzelfde als voor de bachelorstudenten: trainingen en een deel van de onderwijsgroepen op de universiteit, de rest online.
 • De coschappen zijn 15 juni al opgestart. “Dat gaat vrij goed”, zegt Oude Egbrink. “De terugkomdagen zijn nu nog online, maar die willen we in september ook weer voor een deel on campus laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld de vaardigheidstrainingen.”
 • Voor de stages van andere studies moeten afspraken gemaakt worden met de stageplekken. “Het merendeel is echter pas in de tweede helft van het academisch jaar, dus we moeten dan kijken wat er mogelijk is”, zegt Oude Egbrink.

 

Wendy Degens, Cleo Freriks, Riki Janssen, Yuri Meesen

“Het loont de moeite om naar Maastricht te komen”
onderwijs per 1 september
Auteur: Redactie

Simone Golob

Tags: studenten,onderwijs,corona,september

Reacties

Nanne

...... ik mis een faculteit(je)

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.