Lijsttrekker Novum vrijgepleit

08-07-2020

MAASTRICHT. De klacht die politieke studentenpartij Dope na de universitaire verkiezingen in mei indiende tegen de lijsttrekker van Novum vanwege ‘onrechtmatig handelen’ is ongegrond. Zo oordeelde het college van bestuur afgelopen week. Volgens de voorman van Novum is er sprake van “een persoonlijke hetze” tegen hem.

De lijsttrekker Novum zou tijdens de afgelopen verkiezingen de kiezers hebben misleid door een e-mail te sturen met een link. Wanneer iemand daarop klikte, ging de stem automatisch naar hem. Oneerlijk en ondemocratisch vond Dope, die samen met de andere partijen die meededen aan de verkiezingen voor de universiteitsraad, een klacht indiende. Volgens de lijsttrekker zelf zit de vork heel anders in de steel. “Er was geen sprake van misleiding. Ik heb expliciet in de e-mail vermeld dat men op mij stemt door in te loggen via de desbetreffende link. In datzelfde bericht schreef ik dat wanneer ze dat niet wilden, ze via een andere link in mijn mail meer informatie konden inwinnen over alle partijen.” Zo is het volgens hem gegaan.

Op donderdag 18 juni verschenen de lijsttrekker van Novum, een afgevaardigde van Dope en de kiescommissie in een hoorzitting van de afdeling juridische zaken (JZ). De juristen legden hun advies vervolgens voor aan het college van bestuur, dat uiteindelijk besluit of de klacht gegrond is. Dat laatste blijkt nu niet het geval. En zo luidt zowel het advies van JZ als het oordeel van het CvB. Conclusie: de verkiezingsuitslag is eind mei terecht vastgesteld. Wel oordeelt het college dat het voor de komende verkiezingen van groot belang is dat er in een nieuwe gedragscode wordt vastgelegd wat wel en niet mag.

De Novum-lijsttrekker had niet anders verwacht, reageert hij telefonisch. “Er was geen zaak. Er is sprake van een persoonlijke hetze tegen mij.” In het verleden, toen hij ook al een zetel in de U-raad bekleedde, lagen Dope en hij vaker met elkaar overhoop, vertelt hij. “Wanneer het gaat over bijvoorbeeld minderheden, diversiteit, of privacy verschillen wij behoorlijk van mening.”

Dope-partijvoorzitter Dirk van Esser wil niet reageren. De partij heeft er “geen behoefte” aan.