UPDATE 2: En wéér moet de introductie van verenigingen anders

Omzeilen studentenverenigingen de regels?

26-08-2020

MAASTRICHT. Studentenverenigingen en disputen proberen nieuwe leden binnen te halen, maar de coronamaatregelen maken het ze niet gemakkelijk. En vooral niet omdat de regels steeds veranderen. Eerst wel fysiek werven, dan alleen nog online, en nu tòch weer anders, maar hoe precies? Intussen vallen de allerstrengste regels zonder veel moeite te omzeilen.

Afgelopen week belde Observant met een aantal voorzitters. Hoe ging het na de aankondiging van premier Rutte op 6 augustus? Bijna alles moest digitaal, alleen bijvoorbeeld sportverenigingen mochten nog wel fysieke ‘instructie’ geven. Geen ontgroeningen.

De verenigingen baalden maar doen hun best er toch nog iets van te maken. “Digitaal kan de introductie ook hartstikke leuk zijn”, zei Saurus-voorzitter Rosalie Bovy. “We organiseren bijvoorbeeld een cocktailworkshop, een digitale escape room en een pubquiz.” Tragos houdt een Fifa-toernooitje en ook Koko heeft een pubquiz. Koko-voorzitter Jordi Janssen: “Die digitale programma’s zijn bij alle verenigingen ongeveer gelijk. Het is overal hetzelfde menu met een ander sausje.” Circumflex zet daarnaast in op filmpjes op sociale media, vertelt voorzitter Stan van der Vleuten.

Hoe dan ook, tot nu toe hebben de verenigingen over de aanwas niet te klagen. Bij Koko werken ze sinds dit jaar met voorinschrijvingen en die “liepen goed”, zegt Janssen. Ook Bovy heeft er vertrouwen in. “We zijn minder zichtbaar in de stad en op de evenementen, maar aan de andere kant zijn we nog nooit zo actief geweest online.”

Onafhankelijk dispuut

Voorzitter Hyun Jansen van Onafhankelijk Maastricht, het overkoepelende orgaan van de onafhankelijke disputen, maakt zich wel zorgen. “Normaal moeten we het hebben van het werven in de stad en twee grote Inkomfeesten; die gaan nu niet door. We hebben maandag op de informatiemarkt gestaan en de disputen proberen online wel iets te doen, maar het wordt lastig omdat wij relatief onbekend zijn ten opzichte van de grote verenigingen.”

Geen ‘ontgroening’ (of welke andere term men daarvoor ook bezigt), daar zijn de onafhankelijke disputen al helemáál niet blij mee. Jansen: “In de A-tijd ontstaat er een sterke band met het dispuut en vooral met je eigen lichting. In die periode worden aspirant-leden de waarden en normen van het dispuut bijgebracht. Een online variant heeft niet hetzelfde effect. Bij de verenigingen speelt dat minder omdat iedereen zich kan inschrijven. Op dispuutsniveau zullen zij ook deze problemen hebben.”

Hoe gaan de programma’s eruitzien nu de regels plots weer zijn versoepeld en ook gewone verenigingen meer fysieke activiteiten mogen ontplooien? Dat is nog onduidelijk, de verenigingen zijn erdoor overvallen, de universiteit kijkt samen met de gemeente wat er nu wèl mogelijk is. Een ding is echter niet veranderd: geen alcohol en om tien uur ’s avonds is het klaar.

Biertje

Daar blijkt echter eenvoudig een mouw aan te passen: eerstejaars die meteen lid worden hebben dezelfde rechten als de oudere leden, klinkt het. Lid is lid. En voor hen mogen bij alle verenigingen de kroeg en (bij Tragos) het terras “onder strikte regels” open. Ook na tienen, en ook voor een biertje, en dan geen nul-punt-nul. Inkom-deelnemers kunnen via de websites van de verenigingen een introductielidmaatschap afsluiten, bij Koko zelfs voor slechts een euro. “Zo’n lidmaatschap zou je kunnen zien als een trucje”, zegt Van der Vleuten van Circumflex: “Bij ons is het inschrijfgeld overigens niet lager. En we houden ons gewoon aan de noodverordening van de gemeente. Onze horecavergunning is dezelfde als die van een café in de stad. De gemeente mag daarin geen onderscheid maken.”

Omzeilen kabinetsbeleid? Nee

Met die praktijk is het dus mogelijk om het kabinetsbeleid wat betreft alcohol en avondsluiting voor eerstejaars te omzeilen. En de universiteit volgt het kabinetsbeleid; formeel kan men niet anders, hoewel rector Rianne Letschert afgelopen weekend in dagblad Trouw liet weten de aanpak van de studenten door Rutte “overdreven” te vinden. Maar Letschert vindt dat hier geen sprake is van het omzeilen van de regels. Ze ziet daar bij de studentenverenigingen ook geen neiging toe: “Ze hebben zich sinds de coronacrisis aan alle voorschriften gehouden. Er is geen enkel incident geweest. Daar heb ik ze onlangs ook voor gecomplimenteerd. En ze worden zwaar gecontroleerd, alle plannen en protocollen gaan langs ons en worden dan nog eens getoetst door de Veiligheidsregio, en dan zijn er nog verrassingsbezoekjes door een speciaal team vanuit de gemeente en de UM dat checkt of ze zich inderdaad aan de regels houden. Wat dit punt betreft: die verenigingskroegen hebben een horecavergunning, en als eerstejaars dan lid zijn mogen ze daar – onder de strikte coronaprotocollen - inderdaad ook ’s avonds na tienen een biertje drinken.”

Ziet ze geen strijdigheid met de woorden van de premier? “Nee, eigenlijk niet.”

Omzeilen? Ja, toch wel

Bij de Veiligheidsregio denken ze daar echter anders over. Kort samengevat: deze praktijk van de verenigingen is niet conform de geest van het kabinetsbeleid en dat van de Veiligheidsregio zelf. Een woordvoerder verwijst naar de tekst van de noodverordening van de gemeente van 20 augustus. Artikel 2.1a Maatregelen bij introductie-activiteiten voor studenten meldt dat ontheffing kan worden verleend voor het algehele verbod op ‘samenkomsten’ onder meer als er geen alcohol wordt geschonken en men niet tussen 22.00 uur en 6.00 uur bijeenkomt. De woordvoerder: “Als die eerstejaars nu na tienen in groten getale worden toegelaten in de verenigingskroeg, dan is dat dus een reguliere bijeenkomst en geen introductie-activiteit. Zo zou je die noodverordening kunnen omzeilen. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Die regel dient een bepaald doel: voorkomen dat grote groepen studenten bijeenkomen zonder de coronamaatregelen na te leven. Ik hoop dat de verenigingen en de leden hun verantwoordelijkheid nemen.”

Ontsnappingsroute wellicht strijdig

De gemeente Maastricht concludeert desgevraagd dat de ontsnappingsroute van de verenigingen “wellicht strijdig (is) met het recent vastgestelde kabinetsbeleid rondom introductie-activiteiten” maar zegt er hoe dan ook niets tegen te kunnen doen. “Zolang er geen formeel verbod is, is dit niet tegen te houden”,  klinkt het. Feit is namelijk dat het “formeel (is) toegestaan dat eerstejaars studenten na 22.00 uur alcohol drinken bij een studentenvereniging waarvan ze lid zijn”; dit in het kader van de “reguliere exploitatie”. Eerstejaars studenten mogen immers ook naar gewone kroegen en mogen daar ook alcohol drinken. De gemeente wijst nog maar eens op de bedoeling van alle maatregelen die door Rutte zijn afgekondigd: “Niet zo zeer om te voorkomen dat eerstejaars alcohol drinken, maar dat er grote samenkomsten plaats vinden en er door overmatig alcoholgebruik geen 1,5 meter afstand meer wordt gehouden.”

Yuri Meesen/Wammes Bos

 

 

 

 

UPDATE 2: En wéér moet de introductie van verenigingen anders
Disputen en verenigingen presenteerden zich afgelopen maandag op de informatiemarkt