Drie miljoen subsidie om hersenen na te bootsen

01-09-2020

De Maastrichtse neurowetenschappers hebben drie miljoen euro ontvangen om een internationaal onderzoeksproject te coördineren. Dat maakt deel uit van het Human Brain Project, waarvoor de EU in 2013 één miljard euro vrijmaakte. Het doel was en is om in tien jaar een computersimulatie te maken van het menselijk brein. 

In het deelonderzoek, waar meerdere Europese labs aan meedoen, maken neurowetenschappers modellen die niet één hersennetwerk in kaart brengen, zoals tot nu toe vaak gebeurt, maar meerdere netwerken tegelijk. Zo’n geavanceerd model toont bijvoorbeeld niet alleen wat er in het brein gebeurt als iemand kijkt naar een object, zeg een mobieltje, maar ook als hij de telefoon daarna oppakt en naar het oor brengt. 

Sommige labs experimenteren met robotica, andere met leerprocessen, en weer andere met zogeheten neuromorphic hardware – dat zijn computers die informatie verwerken op de manier waarop de hersenen dat doen. Onder leiding van prof. Rainer Goebel worden de verschillende bevindingen uiteindelijk in één visueel-motorisch model gestopt.

Het Human Brain Project kent een roerige geschiedenis. Een jaar na de start, in 2014, leverden meer dan honderd neurowetenschappers in een open brief kritiek op het project. Vanwege mismanagement en de beperkte focus – zonder cognitieve neurowetenschappers - dreigden ze met een boycot. Na een rapport van een mediation committeezijn de plooien min of meer gladgestreken.

In 2023 moet de computersimulatie van het menselijk brein klaar zijn.

Drie miljoen subsidie om hersenen na te bootsen
proxy-image