“Welke straf krijg je als je geen mondkapje draagt?”

Covid19-veiligheidsprotocol

03-11-2020

MAASTRICHT. Veel onduidelijkheid en dus veel vragen bij de universiteitsraad over het Covid19-veiligheidsprotocol. De nieuwste versie hiervan werd afgelopen woensdagmiddag tijdens de U-raadsvergadering besproken. Welke straf staat er op het niet dragen van een mondkapje? Wie gaat hierop toezien? En is dat juridisch wel dichtgetimmerd?

Inmiddels ligt versie vier op tafel en onder andere maatregel twee is nieuw: mondkapjes zijn verplicht in alle universiteitsgebouwen. Alleen op de werkplek of in de onderwijsruimte mag het af. Wie zich daar niet aan houdt, kan op de vingers getikt worden door de coronastewards. Zij mogen vanaf nu ook personeel aanspreken, niet langer alleen de studenten. Gebouwenbeheerders mogen overtreders zelfs tijdelijk de toegang ontzeggen, legt Arends uit.

“Hoe gaat dat in de praktijk?”, wil raadslid Maarten van Wesel weten. Arends: “De coronastewards spreken mensen aan wanneer ze zich niet aan de regels houden. Als ze hun gedrag niet aanpassen, kan de steward hun UM-kaart vragen om de gegevens te noteren.” Van Wesel: “Maar als de overtreder vervolgens zijn kaart niet geeft en de steward dan eerst de gebouwenbeheerder moet gaan halen, dan is hij natuurlijk al lang weg.”

Dat is niet duidelijk in het protocol, vindt de raad. Dat de stewards de UM-kaarten kunnen opvragen staat er bijvoorbeeld niet in, merkt raadslid namens de studentengeleding, Alastair Hannaford, op. “En beseft de UM dat het moeilijk is voor een student om hun docent aan te spreken?” Onmogelijk, zegt Arends. “Coronastewards werken niet op de faculteit waar ze zelf studeren.” Bij de rechtenfaculteit is dat wel het geval, weet Hannaford. En waarom staat er ook hierover geen letter in het protocol?

Ook maakt de raad zich zorgen over de capaciteit: zijn er wel genoeg stewards om alle werkzaamheden te verrichten? Studentraadslid Ezekiel Stevens: “Stewards die aan de deur moeten controleren of iedereen een mondkapje draagt kunnen hun werk niet doen als ze ook rondom de UM-gebouwen moeten kijken of men niet met meer dan vier personen bij elkaar staat.”

Kun je mondmaskers überhaupt verplichten, vraagt studentraadslid Thomas Vaessen. “De minister-president zei tijdens de persconferentie dat een landelijke plicht juridisch (nog) niet mogelijk was.” Dat kan, zegt collegevoorzitter Martin Paul. “We mogen zelf onze huisregels bepalen.”

Ook is er onbegrip over een nieuwe regel onder maatregel zes. Studieverenigingen mogen geen activiteiten meer organiseren op de universiteit, ook niet als ze onderwijsgerelateerd zijn. Is het niet beter als die plaatsvinden onder toezicht van de UM, vraagt Vaessen. Het is nu wachten op de ‘illegale’ thuisbijeenkomsten. Vicevoorzitter van het college van bestuur Nick Bos: “Dat is niet aan ons, dat zijn de regels van de overheid.”

De raad maakt zich meer zorgen dan nodig, benadrukte Bos een paar keer. “Tot dusver werkt onze aanpak. Verreweg de meeste medewerkers en studenten houden zich aan de regels. Er zijn de afgelopen weken geen problemen geweest voor de stewards.” Bos geeft toe dat nog niet alles perfect op papier is vastgelegd, maar dat heeft zijn reden. “We zitten in een crisissituatie. Na elke persconferentie van de premier veranderen weer dingen. Wij werken hier doorlopend aan.” Bos zou het waarderen als “de raad de inspanningen van het college om de steeds veranderende realiteit bij te houden, zou opmerken. Kijk naar de praktijk, het loopt goed. Het totaal aantal besmettingen aan de UM is op twee handen te tellen. Er is geen enkele indicatie dat de universiteit een besmettingshaard is.”

“Welke straf krijg je als je geen mondkapje draagt?”
1