Over Hitler, Taylor Swift en plagiaat

17-11-2020

Niet alleen onderzoekers maar ook studenten moeten het verwoestende effect van fraude en plagiaat ingeprent krijgen. Dat was de strekking van een online ‘teach-meet’ van onderwijsinstituut Edlab, vorige week. Moet je studenten wel of geen inzage geven in de scores van de antiplagiaatsoftware?

In april nog vielen tien masterstudenten van de School of Business and Economics door de mand. Op meerdere vragen van een take home exam hadden ze exact dezelfde antwoorden gegeven. Ze ontvingen een NG (no grade) en moesten op het matje komen bij de examencommissie. Maar ook de andere Maastrichtse faculteiten ontmaskeren met zekere regelmaat studenten die frauderen en plagiëren. 

Afgelopen zomer nog, zegt Elissaveta Radulova, directeur bachelor European Studies bij de faculteit cultuur- en maatschappijwetenschappen (Fasos), is een student gepakt die ernstig plagieerde. De straf was niet mals: de scriptie is ongeldig verklaard en een herkansing in hetzelfde academisch jaar is geschrapt. 

Radulova is een van de sprekers op een online teach-meet-bijeenkomst van het onderwijsinstituut Edlab, dit keer over academische integriteit bij studenten. Zojuist heeft filosoof Teun Dekker, tevens lid van het Maastrichtse Platform voor onderzoeksethiek en integriteit, het spits afgebeten. Hij onderstreepte hoe belangrijk het is om niet alleen onderzoekers maar ook studenten in te wijden in de wetenschappelijke mores.

En dat kan wat Dekker betreft beter dan nu gebeurt. “We vertellen wel wat de regels zijn, maar maken we ook voldoende duidelijk welk verhaal daarachter steekt, hoe wangedrag het vertrouwen in de wetenschap ondermijnt?” Laatst vroeg hij aan een student waarom hij niet plagieerde. Het antwoord: “Omdat ik anders word geschorst.” Klopt als een bus, maar de student miste volgens Dekker toch de kern van het verhaal.

Truc

Integriteit is niet op de eerste plaats een kwestie van karakter, maar van informeren en trainen, zegt Radulova. In haar voordracht laat ze zien hoe Fasos de eerstejaars vanaf de Inkomweek doordringt van een juiste wetenschappelijke houding, gevolgd door colleges, vaardighedentraining, discussies, tot en met remindersvóór de tentamenweek. Tegelijk, zegt ze, heb je een stok nodig om de student die over de schreef gaat, mee te slaan.

De antiplagiaatsoftware - vroeger Safe Assign, nu Urkund - helpt om bedriegers op te sporen, maar als docent loop je altijd achter de feiten aan, zegt Radulova. “De software is nooit waterdicht, omdat studenten aan de lopende band nieuwe trucs verzinnen.” Zo stuurde in 2013 een buitenlandse masterstudent van Fasos Safe Assign het bos in door verschillende alfabetten te gebruiken in haar scriptie. Toen bleek dat de fraudeur - inmiddels afgestudeerd - deze truc ook al in verschillende essays had toegepast, trok de UM haar diploma in.

Zwakke plekken

Dan een vraag uit de ‘zaal’: is het een idee om de software ter beschikking te stellen aan studenten zodat ze zelf hun eigen dubieuze passages kunnen herstellen? Radulova: “Daar moet je voorzichtig mee zijn. De software toont een getal ofwel een percentage van mogelijk geplagieerde passages, en dat behoeft interpretatie.”

Bovendien krijgt de student dan zicht op de zwakke plekken in Urkund. “De software vergelijkt de tekst met een database, die per definitie beperkt is. Ook veel websites ontbreken. Eén student had een citaat van de Europese Commissie overgenomen, maar de software gaf geen sjoege.” 

Alice Wellum, docent aan het University College Maastricht, denkt daar anders over, zo blijkt uit haar presentatie met de prikkelende titel: Hitler in drag, Taylor Swift, and other ways to engage students with the topic of plagiarism.

“Bij het UCM vinden we het belangrijk om studenten een kijkje achter de schermen te geven. Juist om te laten zien dat de matchingscore niet hetzelfde is als een plagiaatscore, dat veel overlappingen onschuldig zijn, zoals de naam van het blok, van de docent, de verwijzingen naar onderzoek.”

Tesla

Plagiaat omvat meer dan alleen het parafraseren van andermans ideeën zonder verwijzing naar de auteur, of het gebruiken van letterlijke formuleringen zonder bronvermelding. “Ook het kopiëren van andermans opbouw of structuur in een paper is niet toegestaan. Al is dat moeilijker te controleren.”

Het gebeurt vaak met voorbedachten rade, maar niet altijd. Er is ook nog zoiets als ‘cryptoamnesie’, aldus de UCM-docent. “Dat is het verschijnsel dat onze hersenen wel informatie onthouden maar niet de bron ervan. Je herinnert je een quote of afbeelding, maar bent vergeten van wie die is.”

Dat zou een Argentijnse scholier zijn overkomen. Na een geschiedenisles heeft ze afbeeldingen van Taylor Swift online verspreid met quotes als as in everything, nature is the best instructor. “Die bleken niet van de singer-songwriter, die meestal over de liefde zingt, maar van Adolf Hitler.”

Integriteit is overigens niet alleen van belang in de studietijd, maar ook in het werkende leven. Wellum verwijst naar het bedrijf Tesla dat een paar maanden terug een andere Amerikaanse onderneming voor de rechter sleepte. Enkele overgestapte Tesla-medewerkers hadden handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie meegenomen. “De antiplagiaatinstructies zijn dus niet alleen nuttig om het hoofd boven water te houden op het UCM, maar zie het als een employability skill.”

Chinees

Dan een vraag van spreekstalmeester Walter Jansen, tevens coördinator bij het Edlab: komt fraude en plagiaat bij sommige nationaliteiten vaker voor dan bij andere?

Radulova: “Wij zien dat vooral bij Chinese studenten die, als we ze met plagiaat confronteren, tegenwerpen dat ze alles volgens de voorschriften hebben gedaan: teksten gezocht en samengevoegd tot een verhaal. Dan is het zaak om de verwachtingen bij te stellen over wat een paper behelst en wat het betekent om een academicus te zijn.”

Over Hitler, Taylor Swift en plagiaat