Rechtenfaculteit investeert een miljoen extra

23-11-2020

MAASTRICHT. De rechtenfaculteit gaat de komende jaren een miljoen investeren; vooral het onderwijs zal hiervan profiteren doordat er meer (tijdelijke) docenten worden aangenomen. Het geld komt uit de reserve die in 2021 ruim 6,5 miljoen bedraagt.

Los van de investering vanuit de Kwaliteitsafspraken – geld dat is vrijgekomen uit de opheffing van het leenstelsel en nu terug mag vloeien in het onderwijs van hogescholen en universiteiten – doen de Maastrichtse juristen er nog een schepje bovenop. Het gaat om een extra injectie van één miljoen euro die wordt uitgesmeerd over de komende jaren, tot 2025.

De reserves van de faculteit zijn “relatief hoog”, staat er in het ‘investeringsplan’ dat tijdens de jongste faculteitsraadsvergadering werd besproken. Tijd om het reservepotje om te keren en docenten aan te nemen. De nood is hoog, vertelde decaan Jan Smits. De werkdruk is al fors en met een groeiend aantal studenten loopt die alleen maar op. De aanstelling van student-assistenten die in het voorjaar zijn aangenomen om docenten te ondersteunen bij het omzetten van onderwijsmateriaal naar een digitale leeromgeving wordt eveneens verlengd.

In het plan wordt gewezen op de ‘bedreigingen’ voor de juristen. Zoals de effecten van de commissie Van Rijn. Die adviseerde vorig jaar dat studenteninstroom en bekostiging van opleidingen afhankelijker moet worden van de vraag op de arbeidsmarkt. Het ministerie van Onderwijs besloot daarop een groter deel van het budget over te hevelen naar bètastudies, naar de technische universiteiten. De Universiteit Maastricht moet daardoor miljoenen gaan inleveren.

Smits verantwoordt de extra investeringen door te verwijzen naar het nieuwe UMA-model dat in de maak is “waarin de negatieve effecten van Van Rijn zouden moeten worden gecompenseerd”. UMA is het verdeelmodel van de Universiteit Maastricht dat bepaalt hoeveel overheidsgeld naar welke faculteiten en servicecentra gaat.

Auteur: Wendy Degens
Categoriëen: Nieuws,
Tags: rechten,werkdruk,fdr,corona,investeren,docenten,onlineonderwijs

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.