UM en Radboud trekken samen op

01-12-2020

MAASTRICHT. Nieuwe masteropleidingen op de campus in Venlo, een MBA-traject voor zorgprofessionals en een lerarenopleiding in Maastricht. De Universiteit Maastricht en de Radboud Universiteit in Nijmegen gaan nauwer samenwerken. De tijd dat Nijmegen de Maastrichtse concurrentie vreesde, lijkt voorbij.

De komende tijd broeden de twee universiteiten op nieuwe initiatieven, maar er liggen al plannen voor twee masteropleidingen: (technische) natuurkunde en biotechnologie. Het curriculum van biotechnologie - standplaats Venlo - is al uitgewerkt, binnenkort gaat de doelmatigheidsaanvraag op de bus en zal de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) al dan niet groen licht geven. 

“Inhoudelijk knoopt deze master aan bij het idee van future farming”, zegt Thomas Cleij, decaan van de faculteit Science & Engineering. “Aan bod komen de nieuwste technieken op het gebied van plantenteelt, duurzame landbouw en het terugdringen van pesticiden. In september 2022 zou de master van start kunnen gaan, al staat tegenwoordig alles tussen aanhalingstekens vanwege covid.”

Zwarte gaten

Wat betreft de master natuurkunde is het curriculum en locatie nog onderwerp van gesprek. Cleij: “Wel zien we duidelijke kansen, juist in de combinatie van de UM en de Radboud Universiteit. Het klassieke Nijmegen, met zijn gigantische expertise op vele terreinen, inclusief een omvangrijke infrastructuur waaronder laseropstellingen. Ook politiek goed vertegenwoordigd in onder meer NWO-commissies. Met daarnaast het innovatieve Maastricht dat veel sneller schakelt en nieuwe wegen inslaat.”

Op het vlak van zwaartekrachtgolven trekken beide instellingen eveneens samen op. Hoogleraar Stefan Hild zal samen met Nijmeegse onderzoekers een NWO Zwaartekrachtsubsidie aanvragen over  gravitational waves with aspects on Black Holes and Multimessenger Astronomy. Bij de PathFinder, de testopstelling voor zwaartekrachtgolven in Randwijck, was Nijmegen al met onderzoekers van de partij.

Nascholing

Ook liggen er plannen voor een MBA-opleiding voor zorgprofessionals, waarbij de School of Business and Economics en de faculteit Health, Medicine & Life sciences betrokken zijn. Op dit moment peilt men hoe de opleiding zich kan onderscheiden van vergelijkbare MBA’s, en of leiderschapsontwikkeling daarin een rol kan spelen.

Tot slot is er een schets gemaakt voor een academische lerarenopleiding aan de UM. Of beter, een dependance van de Radboud Docenten Academie. Scholen in Zuid- en Midden-Limburg blijken namelijk behoefte te hebben aan academisch opgeleide docenten en aan meer na- en bijscholing. Tegelijk zouden Nijmeegse studenten van de Radboud Docenten Academie stage kunnen lopen op de Limburgse scholen.

Diepe hersenstimulatie 

De Maastrichts-Nijmeegse samenwerking is niet nieuw. Op medisch vlak gebeurt dat al vanaf 2018, onder het predicaat ‘Academische Alliantie’. Vorig jaar zijn twee omvangrijke ‘exploration meetings’ op touw gezet waarbij Maastrichtse en Nijmeegse deskundigen plannen hebben gemaakt voor gezamenlijk onderzoek naar kanker en infectieziekten. In totaal lagen er eind 2019 dertien samenwerkingsovereenkomsten voor onder meer hart- en vaatziekten, genetica, imaging en neurowetenschappen. 

Bij deep brain stimulation (DBS) kwam de ‘alliantie’ snel van de grond, zegt de Maastrichtse neurochirurg prof. Yasin Temel. “We hebben geholpen met het realiseren van een DBS-centrum in Nijmegen, waar een Maastrichtse neurochirurg ook operaties voor diepe hersenstimulatie heeft uitgevoerd. Andersom wordt er nu een neuroloog gedetacheerd vanuit Nijmegen om de Parkinson-zorg bij ons te verbeteren.”

In een interview met u-blad Vox heeft de Nijmeegse rector Han van Krieken laten weten dat de samenwerking met Maastricht deels strategisch van aard is. “Met Maastricht staan we sterker tegenover de Randstad.” Bovendien: “Wageningen en Eindhoven werken al een tijdje samen met Utrecht. En Twente heeft gekozen voor de VU. Maar los daarvan is Maastricht sowieso een interessante partner.” Onder meer vanwege de campus in Venlo, aldus Van Krieken.

Psychologie

De liefde tussen Maastricht en Nijmegen is niet altijd even groot geweest. Soms lag de Radboud Universiteit dwars, uitgerekend op de momenten dat de UM nieuwe bèta-opleidingen aankondigde. Men vreesde de concurrentie. Mede daardoor heeft het vijf jaar geduurd voordat de masteropleidingen biobased materials en systeembiologie van start konden. In de jaren negentig was het de start van psychologie in Maastricht die in Nijmegen tot veel protest leidde. Tevergeefs.

UM en Radboud trekken samen op